SK  EN  
FZV
FSV
FMK
FF
UNIVERZITA

Publication Activities

The Faculty of Natural Sciences regularly issues these publications:

Katedra biotechnológií pod hlavičkou Fakulty prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave vydáva každoročne zborník Acta Universitatis ss. Cyrilli et Methodii Tyrnaviae NOVA BIOTECHNOLOGICA, ktorý je zostavený z najlepších prác študentov, interných a externých pracovníkov katedry.
Zoznam príspevkov zborníka

CONTACTS

FACULTY

OF NATURAL

SCIENCES

University of SS. Cyril
and Methodius in Trnava

Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava
Slovak Republic

tel.: (+421) 33 / 55 65 321
(+421) 33 / 55 65 323

e-mail: dekan.fpv@ucm.sk

email
kontakt