SK  EN  
FZV
FSV
FMK
FF
UNIVERZITA

Ústav počítačových technológií        Ústav chémie a  environmentálnych vied (ÚCHEV)                               Ústav biológie a biotechnológie (ÚBB)
          a informatiky (ÚPTI)                   

Elektronická komunikácia

Na základe SMERNICE O PRAVIDLÁCH SPRÁVY A POUŽÍVANIA ELEKTRONICKEJ POŠTY UCM (Vnútorný predpis 6/2021) sú študenti povinní používať k elektronickej komunikácii s pedagogickými a nepedagogickými zamestnancami výhradne pridelený študentský e-mailový účet UCM. Konto sa vám vytvára do 3 dní od riadneho zapísania sa do štúdia.

Každý študent má email priezvisko#@ucm.sk – napr. novak1@ucm.sk, cez ktorý prebieha všetka univerzitná komunikácia (dekanát, študijné, vyučujúci, atď.). Konkrétna podoba študentovho emailu je v AISe v sekcii Osobné údaje. E-mailové adresy budú platné od 01.09.2021. Odporúčame vám minimálne raz za týždeň si skontrolovať emaily.

 • webový prístup k pošte (webmail): https://outlook.office.com/owa/ucm.sk/, odkaz je dostupný aj cez našu webovú stránku
 • prihlasovacie údaje: IDO(zav.)ucm.sk (napr. 2998569@ucm.sk), (IDO - vaše osobné číslo ID), heslo: rodné číslo bez lomky  
 • Presmerovanie emailu na inú adresu je zablokované.
 • Na správy odoslané z inej ako @ucm.sk adresy nebudú zamestnanci reagovať
 • IMAP prístup k pošte: nie je povolený
 • POP3 prístup k pošte: nie je povolený
 • podporovaná aplikácia pre prístup k pošte: Outlook 2016 a vyšší resp. mobilná Android/iOS Outlook appka. Odporúčame používať Outlook 365
 • pri prihlásení z IP adries mimo SR a ČR je vyžadované overenie SMS kódom

Office 365

 • Po dobu štúdia má každý študent k dispozícii služby Office 365 a OneNote
 • Office 365 sa dá nainštalovať na 5 zariadení
 • Inštalačka dostupná tu
 • OneNote slúžiace na ukladanie dokumentov v cloude (teda na externom serveri, mimo vášho počítača) má kapacitu 5 TB

Smernica o pravidlách správy a používania elektronickej pošty UCM

Príloha č.1

Viac informácií nájdete tu.


 

KONTAKTY

FAKULTA           

PRÍRODNÝCH 

VIED

Univerzity sv. Cyrila
a Metoda v Trnave

Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava
Slovenská republika

tel.: (+421) 33 / 55 65 321
(+421) 33 / 55 65 323

e-mail: dekan.fpv@ucm.sk

Študijné oddelenie

Fakulty prírodných vied 

Ing. Gabriela Jančovičová
Kancelária: 107
(ulica J. Hajdóczyho 1, 2. poschodie, miestnosť 213)

Telefón: 033 5565 316

e-mail: gabriela.jancovicova@ucm.sk