SK  EN  
IFBLR
FSV
FMK
FF
UNIVERZITA

Programs Chémia, Bc. Aplikovaná chémia, Mgr. Biomedicínska chémia, Mgr. AP chémia, PhD. APIN, Bc. denné APIN, Bc. externé APIN, Mgr. denné Biológia, Bc. Biológia, Mgr. Molekulárna biológia, PhD. Biotechnológie, Bc. Biotechnológie, Mgr. Biotechnológie, PhD. Environmentalistika, Bc. Environmentalistika, Bc.
Programs Analytická chémia Molekulárna biológia

ŠTÚDIUM

ZÁPIS ŠTUDENTOV DO ĎALŠEJ ČASTI ŠTÚDIA V AKADEMICKOM ROKU 2019/2020

Harmonogram štúdia FPV na akademický rok 2019/2020

Informácie o štúdiu na FPV - študijné programy 2019/2020

 


Študijní koordinátori na FPV UCM na akademický rok 2019/2020


Žiadosť o úpravu školného

Bakalárske jednoodborové štúdium - denné
 • Aplikovaná informatika 
 • Aplikovaná biológia 
 • Biotechnológie
 • Chémia
 • Ochrana a obnova životného prostredia

Bakalárske jednoodborové štúdium - externé

 • Aplikovaná informatika

Magisterské jednoodborové štúdium - denné

 • Aplikovaná informatika
 • Aplikovaná biológia
 • Aplikovaná chémia
 • Biomedicínska chémia
 • Biotechnológie

Doktorandské štúdium

Rigorózne konanie

 • Aplikovaná biológia
 • Aplikovaná chémia
 • Biotechnológie
 

KONTAKTY

FAKULTA           

PRÍRODNÝCH 

VIED

Univerzity sv. Cyrila
a Metoda v Trnave

Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava
Slovenská republika

tel.: (+421) 33 / 55 65 321
(+421) 33 / 55 65 323

e-mail: dekan.fpv@ucm.sk

email
kontakt
Študijné oddelenie

Fakulty prírodných vied 

Ing. Daniela Šimková
Kancelária: 309
(Nám. J. Herdu 2, Trnava, 3. poschodie)

Telefón: 033 5565 316

e-mail: daniela.simkova@ucm.sk