SK  EN  
FZV
FSV
FMK
FF
UNIVERZITA

Noc vonku

Trnavská arcidiecézna charita v spolupráci so študentmi organizuje dňa 27.10.2022 akciu Noc vonku. Cieľom akcie je zvýšiť povedomie o problematike bezdomovectva a možnosti pomoci ľudom na ulici. Pripravujeme sprievodný program, chceme ponúknuť občerstvenie (čaj, polievka, guláš – podľa možností), skúsenosti a príbeh človeka žijúceho na ulici, rozhovor s pracovníkmi, ktorí pracujú s danou cieľovou skupinou. Kto bude mať záujem, môže si vyskúšať noc vonku – prespať na ulici.

Hľadáme študentov, ktorí budú ochotní pomôcť s prípravou akcie, so zbierkami, prípravou občerstvenia (čaj, polievka, guláš – podľa možností). Študenti môžu prispieť aj svojím programom (hra na gitare, spev atď.). Každú pomoc uvítame a novým nápadom sme otvorený.

V prípade otázok alebo záujmu nás môžete kontaktovať e-mailom: patrik.bellay@charitatt.sk alebo telefonicky: 0940 601 716.

 

KONTAKTY

FAKULTA           

PRÍRODNÝCH 

VIED

Univerzity sv. Cyrila
a Metoda v Trnave

Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava
Slovenská republika

tel.: (+421) 33 / 55 65 321
(+421) 33 / 55 65 323

e-mail: dekan.fpv@ucm.sk

Študijné oddelenie

Fakulty prírodných vied 

Ing. Gabriela Jančovičová
Kancelária: 107
(Nám. J. Herdu 2, 1. poschodie)

Telefón: 033 5565 316

e-mail: gabriela.jancovicova@ucm.sk