SK  EN  
FZV
FSV
FMK
FF
UNIVERZITA

Harmonogram FPV LS 2019/2020 pre nekončiacich študentov

Vzhľadom na meniacu sa situáciu s opatreniami súvisiacimi so šírením vírusu COVID 19,
dekan FPV UCM v Trnave doc. Ing. Jozef Sokol, CSc. oznamuje študentom, že sa skúšanie
študentov môže konať na všetkých študijných programoch na FPV prezenčnou formou,
dištančnou formou alebo kombinovane.


Upravený harmonogram štúdia LS akademického roka 2019/2020 pre nekončiacich študentov
pre študijný program Aplikovaná informatika D, E na FPV UCM v Trnave: 

výučba LS 2019/2020: 10. február – 9. máj 2020


skúškové obdobie: 11. máj – 18. júl 2020


prázdniny: 20. júl – 31. august 2020

Upravený harmonogram štúdia LS akademického roka 2019/2020 pre nekončiacich študentov
pre ostatné študijné programy na FPV UCM v Trnave:výučba LS 2019/2020: 11. február – 6. jún 2020


skúškové obdobie: 8. jún – 18. júl 2020


prázdniny: 20. júl – 31. august 2020