SK  EN  
IFBLR
FSV
FMK
FF
UNIVERZITA

Členovia fakulty

Beinrohr Ernest prof. Ing. DrSc.
Beňo Miroslav Ing. PhD.
Boča Roman prof. Ing. DrSc.
Císarová Ing. PhD.
Čerňanský Michal doc. Ing. PhD.
Dendišová Daniela
Dirgová Luptáková Iveta RNDr. PhD.
Gabriška Darja Ing. PhD.
Gašparová Renáta doc. Mgr. PhD.
Godány Andrej doc. Ing. CSc., mim. profesor
Grondžák, Karol, doc., Ing., PhD.
Havrlentová Michaela RNDr. PhD.
Horilová Júlia RNDr. PhD.
Horník Miroslav RNDr. PhD.
Hostin Stanislav doc. Ing. PhD.
Hosťovecký Marián Mgr. PhD.
Huraj Ladislav doc. PaedDr. RNDr. PhD.
Húšťava Štefan doc. RNDr. PhD.
Chmelová Daniela RNDr. PhD.
Janeček Štefan doc. Ing. DrSc.
Jurinová Jana Ing. PhD.
Kováč Peter, doc. Ing. PhD.
Kraic Ján prof. RNDr. PhD.
Krajčovič Juraj prof. RNDr. CSc.
Križanová Oľga prof. Ing. DrSc.
Kružlicová Dáša Ing. PhD.
Kvasnička Vladimír prof. Ing. DrSc.
Lacinová Ľubica doc. RNDr. DrSc.
Lehotay Jozef prof. Ing. DrSc.
Lesný Juraj doc. RNDr. PhD., mim. profesor
Lomenová Jana RNDr. PhD.
Machovičová Dagmar
Maliar Tibor doc. Ing. PhD.
Maliarová Mária Ing. PhD.
Marček Chorvátová Alžbeta doc. Mgr. DrSc
Matušíková Ildikó Mgr. PhD.
Mečiarová Magdaléna Mgr.
Mešťánková Mária PhDr. PhD.
Miertuš Stanislav prof. Ing. DrSc.
Mihálik Daniel Ing. PhD.
Miklovič Jozef Ing. PhD.
Miština Juraj doc. Mgr. PhD.
Nemeček Peter Mgr. PhD.
Ölvecký Miroslav PaedDr. PhD.
Ondrejovič Miroslav doc. RNDr. PhD.
Pajtinková Dagmar RNDr.
Pastorek Jaromír prof. RNDr. DrSc.
Pipíška Martin doc. RNDr. PhD.
Polakovičová Marianna
Pospíchal Jiří prof. RNDr. DrSc.
Preťová Anna prof. RNDr. DrSc.
Raabová Lenka Mgr. PhD.
Rafay Ján doc. RNDr. CSc.
Rajnák Cyril RNDr. PhD.
Reguli Ján doc. Ing. CSc.
Rimarčík Ján Ing. PhD.
Seman Milan doc. RNDr. CSc.
Siekel Peter doc. RNDr. CSc.
Sokol Jozef doc. Ing. CSc.
Šilhár Stanislav doc. Ing. CSc.
Šimon Marek Ing. PhD.
Šiška Peter prof. RNDr. PhD.
Šramková Zuzana RNDr. PhD.
Štich Ivan prof. Ing. DrSc.
Timko Jozef prof. Ing. DrSc.
Tišáková Lenka RNDr. PhD.
Titiš Ján doc. RNDr. PhD.
Tokárová Zita RNDr. PhD.
Trubenová Jaroslava RNDr. PhD.
Ürgeová Eva Ing. PhD.
Uváčková Ľubica Mgr. PhD.
Vadkertiová Andrea Ing. PhD.
Valigura Dušan doc. Ing. PhD., mim. prof
Vidová Barbora RNDr. PhD.
Vranovičová Beáta RNDr. PhD.
Zárubová Helena Mgr.
 

KONTAKTY

FAKULTA           

PRÍRODNÝCH 

VIED

Univerzity sv. Cyrila
a Metoda v Trnave

Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava
Slovenská republika

tel.: (+421) 33 / 55 65 321
(+421) 33 / 55 65 323

fax: (+421) 33 / 55 65 185
e-mail:
dekan.fpv@ucm.sk

email
kontakt
Študijné oddelenie

Fakulty prírodných vied 

Ing. Daniela Šimková
Kancelária: 105
(Nám. J. Herdu 2, Trnava, 1. poschodie)

Telefón: 033 5565 142

Fax: 033 5565 120
e-mail:
daniela.simkova@ucm.sk