SK  EN  
FZV
FSV
FMK
FF
UNIVERZITA

Členovia fakulty

Beinrohr Ernest prof. Ing. DrSc.
Beňo Miroslav Ing. PhD.
Boča Roman prof. Ing. DrSc.
Císarová Ing. PhD.
Čerňanský Michal doc. Ing. PhD.
Dendišová Daniela
Dirgová Luptáková Iveta doc. RNDr. PhD.
Gabriška Darja Ing. PhD.
Gašparová Renáta doc. Mgr. PhD.
Godány Andrej doc. Ing. CSc., mim. profesor
Gregorová Zuzana RNDr. PhD.
Grondžák, Karol, doc., Ing., PhD.
Havrlentová Michaela RNDr. PhD.
Horník Miroslav doc. RNDr. PhD.
Hostin Stanislav doc. Ing. PhD.
Hosťovecký Marián Mgr. PhD.
Huraj Ladislav doc. PaedDr. RNDr. PhD., mim. profesor
Húšťava Štefan doc. RNDr. PhD.
Chmelová Daniela RNDr. PhD.
Jamrichová Daniela RNDr. PhD.
Janeček Štefan doc. Ing. DrSc.
Jurinová Jana Ing. PhD.
Kováč Peter doc. Ing. PhD.
Kraic Ján prof. RNDr. PhD.
Krajčovič Juraj prof. RNDr. CSc.
Križanová Oľga prof. Ing. DrSc.
Kružlicová Dáša Ing. PhD.
Kvasnička Vladimír prof. Ing. DrSc.
Lacinová Ľubica doc. RNDr. DrSc.
Lehotay Jozef prof. Ing. DrSc.
Lesný Juraj doc. RNDr. PhD., mim. profesor
Lomenová Jana RNDr. PhD.
Machovičová Dagmar
Maliar Tibor doc. Ing. PhD.
Maliarová Mária Ing. PhD.
Marček Chorvátová Alžbeta doc. Mgr. DrSc
Matušíková Ildikó Mgr. PhD.
Mečiarová Magdaléna Mgr.
Mešťánková Mária PhDr. PhD.
Miertuš Stanislav prof. Ing. DrSc.
Mihálik Daniel Ing. PhD.
Miklovič Jozef Ing. PhD.
Miština Juraj doc. Mgr. PhD.
Nemeček Peter Mgr. PhD.
Ölvecký Miroslav PaedDr. PhD.
Ondrejovič Miroslav doc. RNDr. PhD.
Pajtinková Dagmar RNDr.
Pastorek Jaromír prof. RNDr. DrSc.
Pipíška Martin doc. RNDr. PhD.
Polakovičová Marianna
Pospíchal Jiří prof. RNDr. DrSc.
Raabová Lenka Mgr. PhD.
Rafay Ján doc. RNDr. CSc.
Rajnák Cyril RNDr. PhD., PhD.
Reguli Ján doc. Ing. CSc.
Rimarčík Ján Ing. PhD.
Seman Milan doc. RNDr. CSc.
Siekel Peter doc. RNDr. CSc.
Siska Catherine Mgr.
Sokol Jozef doc. Ing. CSc. mim. profesor
Šilhár Stanislav doc. Ing. CSc.
Šimon Marek Ing. PhD.
Šiška Peter prof. RNDr. PhD.
Šramková Zuzana RNDr. PhD.
Štich Ivan prof. Ing. DrSc.
Timko Jozef prof. Ing. DrSc.
Tišáková Lenka RNDr. PhD.
Titiš Ján doc. RNDr. PhD.
Tokárová Zita RNDr. PhD.
Trubenová Jaroslava RNDr. PhD.
Ürgeová Eva Ing. PhD.
Uváčková Ľubica RNDr. PhD.
Vadkertiová Andrea Ing. PhD.
Valigura Dušan doc. Ing. PhD., mim. prof
Vranovičová Beáta RNDr. PhD.
Zárubová Helena Mgr.
 


 

KONTAKTY

FAKULTA           

PRÍRODNÝCH 

VIED

Univerzity sv. Cyrila
a Metoda v Trnave

Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava
Slovenská republika

tel.: (+421) 33 / 55 65 321
(+421) 33 / 55 65 323

e-mail: dekan.fpv@ucm.sk

Študijné oddelenie

Fakulty prírodných vied 

Ing. Gabriela Jančovičová
Kancelária: H 213
(Hajdóczyho, 2. poschodie)

Telefón: 033 5565 316

e-mail: gabriela.jancovicova@ucm.sk