SK  EN  
FZV
FSV
FMK
FF
UNIVERZITA

PODCAST Žena v mužskom kolektíve

Podcast Trnavského rádia sa venoval aj ženám v mužských kolektívoch. Ako sa ako žena prebojovať medzi tradičné mužské povolania? Príklad ženy v mužskom kolektíve je naša dekanka doc. RNDr. Iveta Dirgová Luptáková, PhD., ktorá vyučuje matematiku a aplikovanú informatiku. V podcaste porozprávala, že ani pedagógovia nie sú stále spravodliví, predstavila nám aj, že povedomie o matematike je vo všeobecnosti katastrofálne. Cieľom dekanky je vzbudiť u študentov lásku k prírodným vedám, lebo sama v ňu verí. Okrem toho zhrnula aj štúdium na FPV UCM a na čo sa môžu budúci študenti tešiť. 

Započúvajte sa do podcastu na Spotify, či iných kanáloch.
 

 

KONTAKTY

FAKULTA           

PRÍRODNÝCH 

VIED

Univerzity sv. Cyrila
a Metoda v Trnave

Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava
Slovenská republika

tel.: (+421) 33 / 55 65 321
(+421) 33 / 55 65 323

e-mail: dekan.fpv@ucm.sk

Študijné oddelenie

Fakulty prírodných vied 

Ing. Gabriela Jančovičová
Kancelária: 213 (J. Hajdóczyho 1, 2. poschodie)

 

Telefón: 033 5565 316

e-mail: gabriela.jancovicova@ucm.sk