SK  EN  
FZV
FSV
FMK
FF
UNIVERZITA

Ústav počítačových technológií        Ústav chémie a  environmentálnych vied (ÚCHEV)                               Ústav biológie a biotechnológie (ÚBB)
          a informatiky (ÚPTI)                   

Ponuka stáže

EFSA hľadá motivovaných mladých absolventov s rôznym vzdelaním vrátane vedy, práva, komunikácie a podnikania na podporu všetkých svojich útvarov, ktorí budú mať možnosť získať bohaté skúsenosti z prvej ruky v EFSA ako jednej z agentúr EÚ, budú sa zúčastňovať rôznych aktivít a podporovať významné projekty EFSA. Stáž bude trvať 12 mesiacov.

Ak máte záujem prispieť k budúcnosti vedy a hrať úlohu v pripravenosti EFSA na budúcnosť, zvážte túto príležitosť. Výzva je otvorená do 8. januára 2021.

Uchádzači o miesto stážistu v EFSA sa môžu dozvedieť viac informácií tu.


 

KONTAKTY

FAKULTA           

PRÍRODNÝCH 

VIED

Univerzity sv. Cyrila
a Metoda v Trnave

Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava
Slovenská republika

tel.: (+421) 33 / 55 65 321
(+421) 33 / 55 65 323

e-mail: dekan.fpv@ucm.sk

Študijné oddelenie

Fakulty prírodných vied 

Ing. Gabriela Jančovičová
Kancelária: 213 (J. Hajdóczyho 1, 2. poschodie)

 

Telefón: 033 5565 316

e-mail: gabriela.jancovicova@ucm.sk