SK  EN  
FZV
FSV
FMK
FF
UNIVERZITA

Pozvánka na zasadnutie AO FPV UCM v Trnave a voľby dekana - kandidáti

Vážení členovia Akademickej obce FPV UCM v Trnave,

dovoľujeme si Vás pozvať na zasadnutie Akademickej obce FPV UCM v Trnave, ktoré sa uskutoční 10. februára 2022 o 13:00 hod. v kine OKO (v režime OTP).

Pozvánku nájdete tu: Pozvánka


KANDIDÁTI


doc. RNDr. Iveta Dirgová Luptáková, PhD.

katedra aplikovanej informatiky FPV UCM
profesijný životopis
volebné tézy

doc. Ing. Jozef Sokol, CSc.

katedra chémie FPV UCM
profesijný životopis
volebné tézy

 
 
 

 

KONTAKTY

FAKULTA           

PRÍRODNÝCH 

VIED

Univerzity sv. Cyrila
a Metoda v Trnave

Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava
Slovenská republika

tel.: (+421) 33 / 55 65 321
(+421) 33 / 55 65 323

e-mail: dekan.fpv@ucm.sk

Študijné oddelenie

Fakulty prírodných vied 

Ing. Gabriela Jančovičová
Kancelária: 213 (J. Hajdóczyho 1, 2. poschodie)

 

Telefón: 033 5565 316

e-mail: gabriela.jancovicova@ucm.sk