SK  EN  
FZV
FSV
FMK
FF
UNIVERZITA

Prednáška docenta Dr. Gerharda Soju

Pozývame Vás na prednášku docenta Dr. Gerharda Soju, University of Natural Resources and Life Sciences (Rakúsko) zameranú na globálne klimatické zmeny a biouhlie ako nástroj pre zmiernenie ich dopadov.

Prednáška v anglickom jazyku sa uskutoční na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave dňa 6.10.2022 o 14:00 na Priemyselnej ulici 4, na prízemí v aule.

Assoc. Prof. PD Dr. Gerhard Soja, MSc. je vedúcim vedeckým pracovníkom na Inštitúte chemického a energetického inžinierstva a prednášajúcim na Inštitúte pre integrovaný výskum ochrany prírody, Universität für Bodenkultur (BOKU) vo Viedni. Je skúseným a celosvetovo uznávaným vedcom, ktorý viedol celý rad výskumných projektov zameraných prevažne na vplyv zmien podmienok životného prostredia na rastliny a pôdu, poľnohospodárstvo, vodné hospodárstvo a dynamiku nutrične dôležitých prvkov v životnom prostredí. Má za sebou viac ako 10-ročné riadiace pôsobenie na pozíciách zástupcu vedúceho alebo vedúceho oddelenia. Jeho vedecká kariéra je postavená na vysokoškolskom vzdelaní v oblasti fyziológie rastlín a viedla k množstvu vedeckých publikácií, knižných príspevkov, noriem a patentov. Jeho súčasné projektové aktivity sa zameriavajú na potenciál biouhlia ako pôdneho aditíva na poľnohospodárske využitie a ako nástroja v boji s celosvetovým dopadom klimatických zmien.

 

KONTAKTY

FAKULTA           

PRÍRODNÝCH 

VIED

Univerzity sv. Cyrila
a Metoda v Trnave

Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava
Slovenská republika

tel.: (+421) 33 / 55 65 321
(+421) 33 / 55 65 323

e-mail: dekan.fpv@ucm.sk

Študijné oddelenie

Fakulty prírodných vied 

Ing. Gabriela Jančovičová
Kancelária: 107
(Nám. J. Herdu 2, 1. poschodie)

Telefón: 033 5565 316

e-mail: gabriela.jancovicova@ucm.sk