SK  EN  
FZV
FSV
FMK
FF
UNIVERZITA

Od vedeckej myšlienky k podnikaniu: transformácia myšlienky na úspešný podnik

Pozývame všetkých študentov doktorandského štúdia na odborný seminár, ktorý sa bude konať v pondelok – 24.04.2023 o 13:00 v miestnosti Z03.

Registrácia na seminár

Program:

Časť 1. Nové trendy v biotechnológiách

Anotácia:
Na prednáške si ukážeme prečo sú biotechnológie budúcnosť. Aká je najvyspelejšia technológia, ktorú vieme nájsť na našej planéte? Aký je trhový potenciál biotech priemyslu? Ukážeme si príklady úspešných projektov, ktoré udávajú najnovšie trendy, či už u nás v regióne, alebo v zahraničí.

Časť 2. Od vedeckej myšlienky k podnikaniu: transformácia myšlienky na úspešný podnik

Anotácia:
Ukážeme si, čo robí dobrú biotechnológiu dobrou biotechnológiu. Čo sú kvality dobrého podnikateľa? Čo je to bioentrepreneurship? Ako vzniká inovácia a prečo je jej predpokladom bohaté inovačné prostredie? Aké sú prvé kroky, ak chceme premeniť našu vedeckú myšlienku na úspešný produkt a podnik?

Prednášať budú:

Ing. Matej Held

Spoluzakladateľ Lifbee Academy, inovačnej platformy, vzdelávacieho programu a inovačného inkubátora zameraného na podnikanie v biotechnológiách. Má vyše 10 ročné skúsenosti v oblasti marketingového, produktového a inovačného manažmentu, rozbiehania inovatívnych produktov a vzdelávania. Bol dlhoročným členom dvoch bratislavských hackerspace-ov. Založil úspešnú vzdelávaciu spoločnosť Hemisféra zameranú na vyučovanie vývoja počítačových hier, ktorú neskôr predal. Sám vychoval jednu generáciu mladých digitálnych inovátorov. Aktívne participoval na tvorbe viacerých projektov, iniciatív a je dlhoročnou súčasťou slovenskej inovačnej komunity.

Mgr. Simona Held Veselá

Spoluzakladateľka Lifbee. V Lifbee aktívne buduje inovačné prostredie, podporu pre startupy a komunitu v oblasti Life Sciences. V rámci svojej kariéry spája unikátne skúsenosti z oblasti výskumu a vývoja, startupov, leadershipu a organizácie. Pracovala na viacerých vlastných úspešných projektoch pre zlepšenie vedeckého prostredia a bola core členkou začínajúcich projektov a startupu. Absolvovala 3 ročný Leadership Program Nexteria Leadership Academy, kde v súčasnosti pôsobí ako mentor pre mladé talenty. Vyštudovala genetiku na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, počas štúdia participovala na výskume viacerých vedeckých skupín. Získala cenu Katedry Genetiky Prif UK za aktívnu účasť na popularizácii vedy.


 

KONTAKTY

FAKULTA           

PRÍRODNÝCH 

VIED

Univerzity sv. Cyrila
a Metoda v Trnave

Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava
Slovenská republika

tel.: (+421) 33 / 55 65 321
(+421) 33 / 55 65 323

e-mail: dekan.fpv@ucm.sk

Študijné oddelenie

Fakulty prírodných vied 

Ing. Gabriela Jančovičová
Kancelária: 213 (J. Hajdóczyho 1, 2. poschodie)

 

Telefón: 033 5565 316

e-mail: gabriela.jancovicova@ucm.sk