SK  EN  
FZV
FSV
FMK
FF
UNIVERZITA

Stretnutie akademickej obce

Vážení členovia akademickej obce.

Dovoľujeme si Vás pozvať na stretnutie Akademickej obce Fakulty prírodných vied UCM v Trnave, ktoré sa uskutoční dňa 13. 09. 2022 o 13:00 hod. v budove v Špačinciach, v miestnosti č. 222 (S 2.5).
 
Program: 
  1. Otvorenie ZS akademického roka 2022/23
  2. Správa o činnosti AS FPV

Ing. Eva Ürgeová, PhD. 
predsedníčka AS FPV

doc. RNDr. Iveta Dirgová Luptáková, PhD.
dekanka  FPV UCM v Trnave

 

KONTAKTY

FAKULTA           

PRÍRODNÝCH 

VIED

Univerzity sv. Cyrila
a Metoda v Trnave

Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava
Slovenská republika

tel.: (+421) 33 / 55 65 321
(+421) 33 / 55 65 323

e-mail: dekan.fpv@ucm.sk

Študijné oddelenie

Fakulty prírodných vied 

Ing. Gabriela Jančovičová
Kancelária: 107
(Nám. J. Herdu 2, 1. poschodie)

Telefón: 033 5565 316

e-mail: gabriela.jancovicova@ucm.sk