SK  EN  
FZV
FSV
FMK
FF
UNIVERZITA

Usmernenie dekana

Letný semester v akademickom roku 2021/2022 sa na FPV UCM začne 7. 2. 2022.

Od 7. 2. 2022 do 19. 2. 2022 bude prebiehať výučba online formou.

Od 21. 2. 2022 sa výučba bude organizovať podľa aktuálnej pandemickej situácie. Aktuálne informácie budú priebežne zverejňované na webovej stránke FPV UCM.

Online výučba bude prebiehať cez MS Teams pre všetky študijné programy FPV UCM (denné aj externé) podľa rozvrhov v systéme AIS a podľa usmernení pre jednotlivé študijné programy.

 

KONTAKTY

FAKULTA           

PRÍRODNÝCH 

VIED

Univerzity sv. Cyrila
a Metoda v Trnave

Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava
Slovenská republika

tel.: (+421) 33 / 55 65 321
(+421) 33 / 55 65 323

e-mail: dekan.fpv@ucm.sk

Študijné oddelenie

Fakulty prírodných vied 

Ing. Gabriela Jančovičová
Kancelária: 213 (J. Hajdóczyho 1, 2. poschodie)

 

Telefón: 033 5565 316

e-mail: gabriela.jancovicova@ucm.sk