SK  EN  
FZV
FSV
FMK
FF
UNIVERZITA

Vedúci katedier

Katedra aplikovanej informatiky
PaedDr. Miroslav Ölvecký, PhD.

Katedra chémie
doc. Mgr. Renata Gašparová, PhD.

Katedra biológie
prof. RNDr. Juraj Krajčovič, CSc.

Katedra biotechnológií
prof. RNDr. Ján Kraic, PhD.

Katedra ekochémie a rádioekológie
doc. RNDr. Miroslav Horník, PhD.

Katedra odbornej a jazykovej prípravy
doc. PaedDr. Juraj Miština, PhD.

Katedra biofyziky
prof. Mgr. Alžbeta Marček Chorvátová, DrSc.

Covid info Chcem byť vedec

KONTAKTY

FAKULTA           

PRÍRODNÝCH 

VIED

Univerzity sv. Cyrila
a Metoda v Trnave

Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava
Slovenská republika

tel.: (+421) 33 / 55 65 321
(+421) 33 / 55 65 323

e-mail: dekan.fpv@ucm.sk

Študijné oddelenie

Fakulty prírodných vied 

Ing. Gabriela Jančovičová
Kancelária: H 331
(Hajdóczyho, 3. poschodie)

Telefón: 033 5565 316

e-mail: gabriela.jancovicova@ucm.sk