SK  EN  
FZV
FSV
FMK
FF
UNIVERZITA

Fakulta v obrazoch

Prednáškové a seminárne miestnosti
 • Hajdóczyho 230
 • Hajdóczyho 232
 • Herdu S3.1
 • Herdu S3.2
 • Herdu S3.3
 • Herdu S3.5
 • Herdu S4.1
 • Špačince Š0.1
 • Špačince Š1.1
 • Špačince Š1.2
 • Špačince Š2.1
 • Špačince Š2.2
 • Špačince Š2.3
 • Špačince Š2.5

Knižnice
 • Hajdóczyho 220
 • Hajdóczyho 311, KBF
 • Špačince, KBT a KBio
 • Špačince, KCH a KER

Študentské laboratória
 • Laboratórium 605 KAIM
 • Laboratórium 607 KAIM
 • Laboratórium analytickej chémie KCH
 • Laboratórium anorganickej chémie KCH
 • Laboratórium biochémie KBT
 • Laboratórium biológie KBio
 • Laboratórium biotechnológii KBT
 • Laboratórium diplomantov KBT
 • Laboratórium doktorandov KCH
 • Laboratórium elektriny a magnetizmu KBF - zriaďuje sa
 • Laboratórium fyzikálnej chémie KCH
 • Laboratórium mechaniky KBF
 • Laboratórium mikrobiológie
 • Laboratórium organickej chémie KCH
 • Výpočtové laboratórium I
 • Výpočtové laboratórium II
 • Výpočtové laboratórium III - Hajdóczyho

Výskumné laboratória
 • Fermentačné laboratórium KBT
 • Fytopatogénne laboratórium KBT
 • Laboratórium 605 KAIM
 • Laboratórium biofotonických technológií KBF
 • Laboratórium chemických analýz I KCH
 • Laboratórium chemických analýz II KER
 • Laboratórium chemických syntéz II KCH
 • Laboratórium chemických syntéz III KCH
 • laboratorium-chemickych-syntz-I-KCH
 • Laboratórium elektrochémie KCH
 • Laboratórium fytochémie KBT
 • Laboratórium kalorimetrie KCH
 • Laboratórium molekulárnej biológie KBio
 • laboratorium-molekulovej-spektroskopie-KCH
 • Laboratórium separačných metód KCH
 • Laboratórium výpočtovej techniky KAIM

Prístroje
 • EDX (Energy Dispersive X-ray) analyzátor (EDX 720, Shimadzu)
 • Atómový absorpčný spektrometer (AA-7000, Shimadzu)
 • Atómový absorpčný spektrometer (AAS iCE 3000, Thermo Scientific)
 • Autokláv (Astell)
 • Časovo-korelované počítanie fotónov (HIM 0043703, ps laser 633nm Becker&Hickl, PMC 100-20 Becker&Hickl)
 • Cellometer (Auto M10, Nexcelom Bioscience)
 • Diferenčný skenovací kalorimeter (DSC Diamond, Perkin Elmer)
 • Elektrochemický analyzátor (Autolab/PGSTAT302N, EcoChemie)
 • Elektrónový spektrometer UV-VIS (CARY 50, Varian)
 • Fluorescenčný mikroskop (CX41, Olympus)
 • Fluorescenčný mikroskop (Mikmed 2, luminiscent)
 • Gama spektrometer (HPGe detektor Canberra)
 • Gama spektrometer (scintilačný detektor Ortec)
 • Infračervený spektrometer (IRAffinity-1, Shimadzu)
 • Iónový chromatograf (ICS 5000, Dionex)
 • Kvapalinový chromatograf (HPLC, Waters)
 • Kvapalinový chromatograf (HPLC, Young Lin)
 • Laboratórny lyzimeter (EcoTech)
 • Mikroplatničkový spektrofotometer (Opsys MR Dynex)

 

KONTAKTY

FAKULTA           

PRÍRODNÝCH 

VIED

Univerzity sv. Cyrila
a Metoda v Trnave

Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava
Slovenská republika

tel.: (+421) 33 / 55 65 321
(+421) 33 / 55 65 323

e-mail: dekan.fpv@ucm.sk

Študijné oddelenie

Fakulty prírodných vied 

Ing. Gabriela Jančovičová
Kancelária: 213 (J. Hajdóczyho 1, 2. poschodie)

 

Telefón: 033 5565 316

e-mail: gabriela.jancovicova@ucm.sk