SK  EN  
FZV
FSV
FMK
FF
UNIVERZITA

SVK_2011

 • SDC11344
 • SDC11345
 • SDC11346
 • SDC11347
 • SDC11348
 • SDC11349
 • SDC11350
 • SDC11351
 • SDC11352
 • SDC11354
 • SDC11355
 • SDC11356
 • SDC11360
 • SDC11363
 • SDC11365
 • SDC11369
 • SDC11370
 • SDC11372
 • SDC11374
 • SDC11376

 

KONTAKTY

FAKULTA           

PRÍRODNÝCH 

VIED

Univerzity sv. Cyrila
a Metoda v Trnave

Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava
Slovenská republika

tel.: (+421) 33 / 55 65 321
(+421) 33 / 55 65 323

e-mail: dekan.fpv@ucm.sk

Študijné oddelenie

Fakulty prírodných vied 

Ing. Gabriela Jančovičová
Kancelária: 213 (J. Hajdóczyho 1, 2. poschodie)

 

Telefón: 033 5565 316

e-mail: gabriela.jancovicova@ucm.sk