SK  EN  
FZV
FSV
FMK
FF
UNIVERZITA

SVK_2012

 • P4261184
 • P4261187
 • P4261190
 • P4261191
 • P4261194
 • P4261195
 • P4261196
 • P4261198
 • P4261207
 • P4261208
 • P4261212
 • P4261221
 • P4261225

 

KONTAKTY

FAKULTA           

PRÍRODNÝCH 

VIED

Univerzity sv. Cyrila
a Metoda v Trnave

Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava
Slovenská republika

tel.: (+421) 33 / 55 65 321
(+421) 33 / 55 65 323

e-mail: dekan.fpv@ucm.sk

Študijné oddelenie

Fakulty prírodných vied 

Ing. Gabriela Jančovičová
Kancelária: 213 (J. Hajdóczyho 1, 2. poschodie)

 

Telefón: 033 5565 316

e-mail: gabriela.jancovicova@ucm.sk