SK  EN  
FZV
FSV
FMK
FF
UNIVERZITA

Habilitačná prednáška RNDr. Michaely Havrlentovej, PhD.

  • havrlentova1
  • havrlentova2
  • havrlentova3
  • udelenie1
  • udelenie2
  • udelenie3

 

KONTAKTY

FAKULTA           

PRÍRODNÝCH 

VIED

Univerzity sv. Cyrila
a Metoda v Trnave

Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava
Slovenská republika

tel.: (+421) 33 / 55 65 321
(+421) 33 / 55 65 323

e-mail: dekan.fpv@ucm.sk

Študijné oddelenie

Fakulty prírodných vied 

Ing. Gabriela Jančovičová
Kancelária: 213 (J. Hajdóczyho 1, 2. poschodie)

 

Telefón: 033 5565 316

e-mail: gabriela.jancovicova@ucm.sk