SK  EN  
FZV
FSV
FMK
FF
UNIVERZITA

Terénny výskum

 • IMG-20240226-WA0001
 • IMG-20240226-WA0002
 • IMG-20240226-WA0003
 • IMG-20240226-WA0009
 • IMG-20240226-WA0010
 • IMG-20240226-WA0011
 • IMG-20240226-WA0012
 • IMG-20240226-WA0013
 • IMG-20240226-WA0014
 • IMG-20240226-WA0015
 • IMG-20240226-WA0016
 • IMG-20240226-WA0017
 • IMG-20240226-WA0018
 • IMG-20240226-WA0019
 • IMG-20240226-WA0020
 • IMG-20240226-WA0021
 • IMG-20240226-WA0022
 • IMG-20240227-WA0000
 • IMG-20240227-WA0001
 • IMG-20240227-WA0002
 





 

KONTAKTY

FAKULTA           

PRÍRODNÝCH 

VIED

Univerzity sv. Cyrila
a Metoda v Trnave

Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava
Slovenská republika

tel.: (+421) 33 / 55 65 321
(+421) 33 / 55 65 323

e-mail: dekan.fpv@ucm.sk

Študijné oddelenie

Fakulty prírodných vied 

Ing. Gabriela Jančovičová
Kancelária: 213 (J. Hajdóczyho 1, 2. poschodie)

 

Telefón: 033 5565 316

e-mail: gabriela.jancovicova@ucm.sk