SK  EN  
FZV
FSV
FMK
FF
UNIVERZITA

Exkurzia vo farmaceutickej firme Saneca Pharmaceuticals a. s. Hlohovec

Dňa 16.mája 2024  sa študenti bakalárskych študijných programov chémia a aplikovaná analytická chémia,spolu s pedagogickým doprovodom doc. Ing. Andreou  Purdešovou, PhD. a  RNDr. Beatou Vranovičovou, PhD., zúčastnili  na exkurzii vo farmaceutickej firme  Saneca Pharmaceuticals a. s. Hlohovec,
ktorá sa zaoberá výrobou hotových liekových foriem a aktívnych farmaceutických látok.
Na exkurzii bola študentom poskytnutá úvodná inštruktáž o histórii farmaceutickej firmy a odborný výklad o výrobe a náplni práce jednotlivých pracovísk.
Následne sa uskutočnila exkurzia vo Farma výrobe a tiež študenti navštívili  QC laboratória.
Veľmi pozitívne hodnotíme tú skutočnosť, že počas exkurzie sme stretli na viacerých pracovných pozíciách absolventov Fakulty prírodných vied v odbore chémia.
Týmto sa chceme poďakovať spoločnosti Saneca Pharmaceuticals a. s. a jej zamestnancom, že nám umožnili návštevu ich prevádzok.


  • IMG_20240516_123531
  • IMG_20240516_124055
 


 

KONTAKTY

FAKULTA           

PRÍRODNÝCH 

VIED

Univerzity sv. Cyrila
a Metoda v Trnave

Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava
Slovenská republika

tel.: (+421) 33 / 55 65 321
(+421) 33 / 55 65 323

e-mail: dekan.fpv@ucm.sk

Študijné oddelenie

Fakulty prírodných vied 

Ing. Gabriela Jančovičová
Kancelária: 213 (J. Hajdóczyho 1, 2. poschodie)

 

Telefón: 033 5565 316

e-mail: gabriela.jancovicova@ucm.sk