SK  EN  
FZV
FSV
FMK
FF
UNIVERZITA

Prax na FPV - Stredná odborná škola chemická

  • 1
  • 438830074_956081639648045_4364334785855725461_n
  • 445533271_956081626314713_5092692230150559382_n
  • 445550739_956081629648046_2646471077615732550_n
  • 445551510_956081619648047_3217834781073797658_n
  • 445608415_956081632981379_5311546034071878251_n
  • 445674829_956081666314709_8895113577088078544_n
  • 446864488_956081616314714_5172249929266992802_n
 

 


 

KONTAKTY

FAKULTA           

PRÍRODNÝCH 

VIED

Univerzity sv. Cyrila
a Metoda v Trnave

Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava
Slovenská republika

tel.: (+421) 33 / 55 65 321
(+421) 33 / 55 65 323

e-mail: dekan.fpv@ucm.sk

Študijné oddelenie

Fakulty prírodných vied 

Ing. Gabriela Jančovičová
Kancelária: 213 (J. Hajdóczyho 1, 2. poschodie)

 

Telefón: 033 5565 316

e-mail: gabriela.jancovicova@ucm.sk