SK  EN  
FZV
FSV
FMK
FF
UNIVERZITA

Laureáti ceny rektora

2012, prof. Ing. Roman Boča, DrSc.
2013, doc. RNDr. Ján Titiš, PhD.
2014, doc. RNDr. PaedDr. Ladislav Huraj, PhD.
2015, doc. Ing. Štefan Janeček, DrSc.
2016, doc. RNDr. Miroslav Horník, PhD.
2017, Dr.h.c. prof. Ing. Stanislav Miertuš, DrSc.

 

KONTAKTY

FAKULTA           

PRÍRODNÝCH 

VIED

Univerzity sv. Cyrila
a Metoda v Trnave

Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava
Slovenská republika

tel.: (+421) 33 / 55 65 321
(+421) 33 / 55 65 323

e-mail: dekan.fpv@ucm.sk

Študijné oddelenie

Fakulty prírodných vied 

Ing. Gabriela Jančovičová
Kancelária: 213 (J. Hajdóczyho 1, 2. poschodie)

 

Telefón: 033 5565 316

e-mail: gabriela.jancovicova@ucm.sk