SK  EN  
FZV
FSV
FMK
FF
UNIVERZITA

Ústav počítačových technológií        Ústav chémie a  environmentálnych vied (ÚCHEV)                               Ústav biológie a biotechnológie (ÚBB)
          a informatiky (ÚPTI)                   

Úspechy študentov FPV UCM

 
  • Dňa 11.06.2019 sa uskutočnilo vyhlásenie víťazov 15. ročníka Súťaže mladých vedeckých pracovníkov v oblasti pôdohospodárskych vied organizovanej Slovenskou akadémiou pôdohospodárskych vied. PhD. študentka Katedry biotechnológií 
    RNDr. Barbora Legerská patrila medzi ocenených autorov v odbore vodného hospodárstva. Gratulujeme!
 
  • Študent FPV UCM  Štefan Pintér, poslucháč 1. ročníka bakalárskeho štúdia biotechnológie, úspešne reprezentoval FPV UCM dňa 17.11.2016 v Bratislave na Akademických majstrovstvách  Slovenskej republiky (AMSR) v štandardných a latinsko-amerických tancoch, obsadil dve druhé a jedno tretie miesto. Diplomy si môžete pozrieť tu a tu.
 
  • Študent FPV UCM  Anton Laco, poslucháč 2. ročníka magisterského štúdia aplikovaná biológia, dňa 09.11.2016 úspešne reprezentoval FPV UCM na 18. celoslovenskej študentskej vedeckej konferencii na FCHPT STU v Bratislave, kde získal 1. miesto v sekcii mikrobiológia. Diplom si môžete pozrieť tu.

 

KONTAKTY

FAKULTA           

PRÍRODNÝCH 

VIED

Univerzity sv. Cyrila
a Metoda v Trnave

Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava
Slovenská republika

tel.: (+421) 33 / 55 65 321
(+421) 33 / 55 65 323

e-mail: dekan.fpv@ucm.sk

Študijné oddelenie

Fakulty prírodných vied 

Ing. Gabriela Jančovičová
Kancelária: 213 (J. Hajdóczyho 1, 2. poschodie)

 

Telefón: 033 5565 316

e-mail: gabriela.jancovicova@ucm.sk