SK  EN  
FZV
FSV
FMK
FF
UNIVERZITA

Ústav počítačových technológií        Ústav chémie a  environmentálnych vied (ÚCHEV)                               Ústav biológie a biotechnológie (ÚBB)
          a informatiky (ÚPTI)                   

KATEDRA
EKOCHÉMIE
A RÁDIOEKOLÓGIE

http://ekokatedra.sk

Pracovníci

Poverený vedením katedry:
doc. RNDr. Cyril Rajnák, PhD. et PhD.

Tajomník:
doc. Mgr. Ildikó Matušíková, PhD., funkčné miesto profesor
Životopis
VTC (študijný odbor 07)
VTC (študijný odbor 03)
vedecko-pedagogická charakteristika

Pracovníci katedry:

doc. RNDr. Miroslav Horník, PhD.
Životopis
VTC (študijný odbor 07)
VTC (študijný odbor 17)
vedecko-pedagogická charakteristika

 

prof. RNDr. Jana Sedláková, PhD.
Životopis
VTC
vedecko-pedagogická charakteristika

doc. Ing. Peter Kováč, PhD.

doc. RNDr. Jozef Mačala, PhD.

Mgr. Martin Valica, PhD.
Životopis
VTC
vedecko-pedagogická charakteristika

RNDr. Monika Bardáčová, PhD.

Doktorandi interní
RNDr. Vanda Adamcová 

Mgr. Petra Ranušová 

Doktorandi externí:
Mgr. Zuzana Filiač Dürešová (5. ročník)


 

KONTAKTY

FAKULTA           

PRÍRODNÝCH 

VIED

Univerzity sv. Cyrila
a Metoda v Trnave

Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava
Slovenská republika

tel.: (+421) 33 / 55 65 321
(+421) 33 / 55 65 323

e-mail: dekan.fpv@ucm.sk

Študijné oddelenie

Fakulty prírodných vied 

Ing. Gabriela Jančovičová
Kancelária: 213 (J. Hajdóczyho 1, 2. poschodie)

 

Telefón: 033 5565 316

e-mail: gabriela.jancovicova@ucm.sk