SK  EN  
FZV
FSV
FMK
FF
UNIVERZITA

Preštuduj si nás

Prijímacie konanie na akademický rok 2024/2025
Otvárame 2. kolo prijímacieho konania!

Termín podania prihlášky:  do 20.08.2024

Elektronická prihláška tu (pokyny k vyplneniu a odoslaniu prihlášky nájdete tu)

O jednotlivých študijných programoch si môžeš prečítať podrobne vľavo na lište, po rozkliknutí jednotlivých stupňov štúdia.
Študuj vedu, budúcnosť sa Ti poďakuje!


Zdroje programu alebo kde vás budeme učiť :)

Fakulta prírodných vied sa stala významnou súčasťou novozaloženej Univerzity sv. Cyrila a Metoda hneď po jej konštituovaní 1. augusta 1997. Hlavným cieľom FPV sa stala výchovno-vzdelávacia činnosť zameraná na prípravu kvalifikovaných odborníkov v nasledujúcich moderných a interdisciplinárnych oblastiach v oblastiach. Štúdium sa realizuje učebniach v centrálnych budovách UCM na námestí J. Herdu, na Hajdóczyho ulici (2. a 3. poschodie), kde sa tiež nachádza IT laboratória a v budove UCM v Špačinciach (4 km od sídla univerzity v Trnave), kde sú k dispozícii špecializované laboratória pre štúdium prírodných vied pre študijné programy v študijných odboroch Biológia, Biotechnológie, Ekologické a environmentálne vedy a Chémia. 


Pozri si ako to u nás vyzerá a kde môžeš študovať tu na videu.

U nás môžeš študovať nasledovné študijné oblasti ako
  • 3. Biológia
  • 4. Biotechnológie
  • 7. Ekologické a environmentálne vedy
  • 17. Chémia
Pozri si virtuálnu prehliadku budovy v Špačinciach, kde sa nachádzajú laboratória pre študijné programy Aplikovaná biológia, Biotechnológie, Chémia alebo Ochrana a obnova životného prostredia, prípadne pre naše magisterské a inžinierske študijné programy ako Aplikovaná biológia, Aplikovaná chémia, Biotechnológie a Inžinierstvo životného prostredia. 
Podrobné informácie k zdrojom študijných programov si môžeš pozrieť tu.
  • 18. Informatika
Prípadne si nadšenec do IT? Pozri si ako vyzerajú IT laboratória a študuj v bakalárskom stupni v dennej alebo externej forme a magisterskom stupni v dennej forme!
Podrobne sa môžeš oboznámiť s zdrojmi pre študijné programy v oblasti 18. Informatika tu.

Možnosti učenia sa
Pozri si, aké máš možnosti  v rámci štúdia na FPV UCM.
 

KONTAKTY

FAKULTA           

PRÍRODNÝCH 

VIED

Univerzity sv. Cyrila
a Metoda v Trnave

Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava
Slovenská republika

tel.: (+421) 33 / 55 65 321
(+421) 33 / 55 65 323

e-mail: dekan.fpv@ucm.sk

Študijné oddelenie

Fakulty prírodných vied 

Ing. Gabriela Jančovičová
Kancelária: 213 (J. Hajdóczyho 1, 2. poschodie)

 

Telefón: 033 5565 316

e-mail: gabriela.jancovicova@ucm.sk