SK  EN  
FZV
FSV
FMK
FF
UNIVERZITA

Prijímacie konanie (Pravidlá, Hodnotenie, Výsledky)

Prijímacie konanie na akademický rok 2021/2022Termín podania prihlášky:  do 13.8.2021


Na FPV UCM v Trnave budeme poskytovať v akademickom roku 2020/2021 akreditované štúdium v študijných programoch jazyk poskytovania slovenský:

 

 

Bakalárske jednoodborové štúdium - elektronická prihláška, prihláška
aplikovaná biológia denné štúdium 50
aplikovaná informatika denné a externé štúdium 80/50
biotechnológie denné štúdium 50
chémia denné štúdium 50
ochrana a obnova životného prostredia denné štúdium 50
 

Magisterské jednoodborové štúdium - elektronická prihláškaprihláška

aplikovaná biológia denné štúdium 30
aplikovaná informatika denné štúdium 30
aplikovaná chémia denné štúdium 30
biotechnológie denné štúdium 30

Inžinierske jednoodborové štúdiumelektronická prihláška,  prihláška
Inžinierstvo životného prostredia denné štúdium 20

Doktorandské štúdium  (denné a externé)
Aplikovaná analytická a bioanalytická chémia denné a externé štúdium
Molekulárna biológia
Biotechnológie

Rigorózne konanie
aplikovaná biológia
aplikovaná chémia
biotechnológie
 

Akreditované štúdijné programy jazyk poskytovania anglický:
                                                                  forma štúdia         titul      dĺžka št.    pred. počet
biotechnológie                                                  D                 Bc.             3                 20
chémia                                                               D                 Bc.                             20
aplikovaná biológia                                          D                 Bc.                             20     
ochrana a obnova životného prostredia        D                 Bc.             3                 20

aplikovaná chémia                                            D                Mgr.           2                 20
biotechnológie                                                  D                 Mgr.           2                 20

Inžinierstvo životného prostredia                   D                 Ing.            2                 20

Doktorandské štúdium                                  D, E             PhD.         4,5
Aplikovaná analytická a bioanalytická chémia denné a externé štúdium

Molekulárna biológia
Biotechnológie


Spôsob hodnotenia uchádzačov o štúdium na Fakulte prírodných vied UCM pre prijatie na štúdium na akademický rok 2019/2020

Poriadok prijímacieho konania UCM v Trnave

Výsledky

 

Chcem byť vedec

KONTAKTY

FAKULTA           

PRÍRODNÝCH 

VIED

Univerzity sv. Cyrila
a Metoda v Trnave

Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava
Slovenská republika

tel.: (+421) 33 / 55 65 321
(+421) 33 / 55 65 323

e-mail: dekan.fpv@ucm.sk

email
kontakt
Študijné oddelenie

Fakulty prírodných vied 

Ing. Gabriela Jančovičová
Kancelária: 309
(Nám. J. Herdu 2, Trnava, 3. poschodie)

Telefón: 033 5565 316

e-mail: gabriela.jancovicova@ucm.sk