SK  EN  
FZV
FSV
FMK
FF
UNIVERZITA

Rigorózne pokračovanie

Učebné plány v AR 2023/2024


Dôležité dokumenty
 

Kontakt pre rigorózne konanie na UCM

Vladimíra Mikulková
Organizačné oddelenie UCM, rigorózne konanie študentov FPV UCM
Kancelária: 110b (Nám. J. Herdu 2, Trnava)
Telefón: 033 5565 117
E-mail: vladimira.mikulkova(zav.)ucm.sk 

 

 

KONTAKTY

FAKULTA           

PRÍRODNÝCH 

VIED

Univerzity sv. Cyrila
a Metoda v Trnave

Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava
Slovenská republika

tel.: (+421) 33 / 55 65 321
(+421) 33 / 55 65 323

e-mail: dekan.fpv@ucm.sk

Študijné oddelenie

Fakulty prírodných vied 

Ing. Gabriela Jančovičová
Kancelária: 213 (J. Hajdóczyho 1, 2. poschodie)

 

Telefón: 033 5565 316

e-mail: gabriela.jancovicova@ucm.sk