SK  EN  
FZV
FSV
FMK
FF
UNIVERZITA

Študijné pobyty

Podrobné informácie sú uvedené v časti Medzinárodné vzťahy


Otázky týkajúce sa zahraničných mobilít môžete adresovať na Erasmus koordinátora FPV UCM:

Mgr. Dominika Vešelényiová, PhD
Email: dominika.veselenyiova@ucm.sk
Telefón: 033 5565 31


Výzva na podanie prihlášky na mobility Erasmus+, ktoré sa budú realizovať v ak.r. 2022/2023 doplňujúce informácie.

Študijné plány a informačné listy študijných programov FPV UCM pre prichádzajúcich študentov cez Erasmus+


Predlžovanie študentských mobilít Erasmus - usmernenie 2021
Usmernenie k Erasmus mobilitám pre študentov na AR 2021/2022


Pokyny pre študentov
Erasmus+
Pokyny pre pedagógov Erasmus+

Zoznam bilaterálnych dohôd v rámci programu Erasmus+

Kritéria výberu pre odchádzajúcich študentov
Kritéria výberu pre prichádzajúcich študentov
Kritéria výberu pre odchádzajúcich a prichádzajúcich pedagógov

Komisia pre mobilitu študentov, absolventov a pedagógov na FPV UCM 


 

KONTAKTY

FAKULTA           

PRÍRODNÝCH 

VIED

Univerzity sv. Cyrila
a Metoda v Trnave

Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava
Slovenská republika

tel.: (+421) 33 / 55 65 321
(+421) 33 / 55 65 323

e-mail: dekan.fpv@ucm.sk

Študijné oddelenie

Fakulty prírodných vied 

Ing. Gabriela Jančovičová
Kancelária: 213 (J. Hajdóczyho 1, 2. poschodie)

 

Telefón: 033 5565 316

e-mail: gabriela.jancovicova@ucm.sk