SK  EN  
FZV
FSV
FMK
FF
UNIVERZITA

Ubytovanie

Postup pri prideľovaní ubytovania študentom UCM na akademický rok 2024/2025
Postup pri prideľovaní ubytovania študentom UCM na akademický rok 2023/2024

PRIDELENIE UBYTOVANIA PRE ŠTUDENTOV FAKULTY PRÍRODNÝCH VIED UCM V TRNAVE V AKADEMICKOM ROKU 2024/2025
Zoznam študentov II (júl 2024)
Zoznam študentov (júl 2024)

Študentom FPV UCM môže byť pridelené ubytovanie v:

  • ŠD UCM, Nám. J. Herdu 2, Trnava
  • ŠD Miloša Uhra, Bottova 21, Trnava
  • ŠD SOŠPoSV, Zavarská cesta 9, Trnava
  • ŠD SOŠE, Sibírska 1, Trnava

Žiadosť o ubytovanie a potrebné doklady k nej je potrebné podať elektronicky.
Žiadosť a pokyny k vyplneniu a podaniu žiadosti je v systéme AIS, informáciu študenti obdržali elektronicky.
 

Bližšie informácie tu.

 

KONTAKTY

FAKULTA           

PRÍRODNÝCH 

VIED

Univerzity sv. Cyrila
a Metoda v Trnave

Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava
Slovenská republika

tel.: (+421) 33 / 55 65 321
(+421) 33 / 55 65 323

e-mail: dekan.fpv@ucm.sk

Študijné oddelenie

Fakulty prírodných vied 

Ing. Gabriela Jančovičová
Kancelária: 213 (J. Hajdóczyho 1, 2. poschodie)

 

Telefón: 033 5565 316

e-mail: gabriela.jancovicova@ucm.sk