SK  EN  
FZV
FSV
FMK
FF
UNIVERZITA

Ústav počítačových technológií        Ústav chémie a  environmentálnych vied (ÚCHEV)                               Ústav biológie a biotechnológie (ÚBB)
          a informatiky (ÚPTI)                   

Ubytovanie


Postup pri prideľovaní ubytovania študentom UCM na akademický rok 2023/2024
Postup pri prideľovaní ubytovania študentom UCM na akademický rok 2022/2023

PRIDELENIE UBYTOVANIA PRE ŠTUDENTOV FAKULTY PRÍRODNÝCH VIED UCM V TRNAVE V AKADEMICKOM ROKU 2023/2024

Zoznam študentov september 2023
Zoznam študentov jún 2023

Zoznam študentov dodatočné ubytovanie júl 2023

Zoznam študentov júl 2023
 

Študentom FPV UCM môže byť pridelené ubytovanie v:
  • ŠD UCM, Nám. J. Herdu 2, Trnava
  • ŠD Miloša Uhra, Bottova 21, Trnava
  • ŠD SOŠPoSV, Zavarská cesta 9, Trnava
  • ŠD SOŠE, Sibírska 1, Trnava
Žiadosť o ubytovanie a potrebné doklady k nej je potrebné podať elektronicky.
Žiadosť a pokyny k vyplneniu a podaniu žiadosti je v systéme AIS, informáciu študenti obdržali elektronicky.

Bližšie informácie tu.

 

KONTAKTY

FAKULTA           

PRÍRODNÝCH 

VIED

Univerzity sv. Cyrila
a Metoda v Trnave

Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava
Slovenská republika

tel.: (+421) 33 / 55 65 321
(+421) 33 / 55 65 323

e-mail: dekan.fpv@ucm.sk

Študijné oddelenie

Fakulty prírodných vied 

Ing. Gabriela Jančovičová
Kancelária: 107
(ulica J. Hajdóczyho 1, 2. poschodie, miestnosť 213)

Telefón: 033 5565 316

e-mail: gabriela.jancovicova@ucm.sk