SK  EN  
FZV
FSV
FMK
FF
UNIVERZITA

Habilitačné a inauguračné konanie


Fakulta prírodných vied UCM v Trnave ponúka habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov v študijných programoch:
  •      Analytická chémia
  •      Molekulárna biológia
Kontaktná osoba pre habilitačné a inauguračné konanie na FPV UCM: Mgr. Dominika Vešelényiová, PhD.

 

Habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov v študijnom programe Analytická chémia

Všeobecné informácie :

Ukončené habilitačné a inauguračné konanie v študijnom programe Analytická chémia:

Prebiehajúce habilitačné a inauguračné konanie v študijnom programe Analytická chémia:


Habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov v študijnom programe Molekulárna biológia

Všeobecné informácie :

Ukončené habilitačné a inauguračné konanie v študijnom programe Molekulárna biológia:

Prebiehajúce habilitačné a inauguračné konanie v študijnom programe Molekulárna biológia:


Dôležité dokumenty:


 

KONTAKTY

FAKULTA           

PRÍRODNÝCH 

VIED

Univerzity sv. Cyrila
a Metoda v Trnave

Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava
Slovenská republika

tel.: (+421) 33 / 55 65 321
(+421) 33 / 55 65 323

e-mail: dekan.fpv@ucm.sk

Študijné oddelenie

Fakulty prírodných vied 

Ing. Gabriela Jančovičová
Kancelária: 213 (J. Hajdóczyho 1, 2. poschodie)

 

Telefón: 033 5565 316

e-mail: gabriela.jancovicova@ucm.sk