SK  EN  
FZV
FSV
FMK
FF
UNIVERZITA

Odborné akcie

Projekt s názvom “Identifikácia a autentifikácia regionálnej produkcie ovocia" 
 
V rámci programu Interreg V-A SK-AT je v období od 01.03.2019 do 28.02.2022 na UCM v Trnave riešený projekt s názvom “Identifikácia a autentifikácia regionálnej produkcie ovocia / Identifizierung und Echtheitskontrolle regionaler Obsterzeugung“
(Kód žiadosti o NFP – Akronym: B303 IDARPO). 
Cieľom projektu je prispieť k budovaniu inteligentného cezhraničného regiónu užšou spoluprácou medzi súkromnými podnikmi a výskumnými a vývojovými centrami a sektorom vyššieho vzdelávania za účelom podpory regionálnych producentov marhúľ v prihraničných regiónoch na slovenskej a rakúskej strane.

             
 


Európsky Workshop „Smart Specialization Strategy (RIS3) in the Field of Biotechnologies in Europe: A Challenge for CEE Region)
Európsky workshop „Pokročilé biopalivá, biorafinérie a bioekonomika 2015

Fakulta prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave v dňoch 25. – 27. 3. 2015 v Bratislave, v spolupráci s ICARST Bratislava pod patronátom Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR organizovali Európsky workshop „Pokročilé biopalivá, biorafinérie a bioekonomika (z angl. Advanced Biofuels, Biorefinery and Bio-Economy - ABBE): Výzva pre krajiny strednej a východnej Európy“, ktorý bol finančne podporený organizáciami Central European Initiative - CEI (Terst, Taliansko) a Joint Research Centre - JRC (European Commission - EC, Ispra, Taliansko). Na workshope sa zúčastnilo viac ako 90 odborníkov zo 16 krajín Európy a medzinárodných organizácií (United Nations Economic Commission for Europe - UNECE, Organization for Security and Co-operation in Europe - OSCE).
Fotogaléria


Medzinárodná konferencia Aplikované prírodné vedy 2015

Fakulta prírodných vied v dňoch 30.9. - 2.10.2015 v Jasnej, pod záštitou Vyšehradského fondu zorganizovala V. ročník medzinárodnej konferencie Applied Natural Sciences 2015 Perspectives in V4 countries. Počas troch dní sa konferencie zúčastnilo 150 účastníkov, pričom vystúpili odborníci z 13 krajín (Nemecko, Turecko, Poľsko, Maďarska, ČR, Taliansko, Rakúsko, Gruzínsko, Irán, Litva, Španielsko, Srbsko a Portugalsko). Odznelo viac ako 80 prednášok a bolo prezentovaných 36 posterov v štyroch sekciách:
-        Applied Biology and Biotechnology
-        Chemistry and Applied Chemistry
-        Pedagogy, Humanities and Foreign Languages in Natural and Technical Sciences
-        Applied Informatics

Medzinárodná konferencia Aplikované prírodné vedy 2013

Fakulta prírodných vied v dňoch 2. - 4. 10. 2013 v Novom Smokovci, pod záštitou Vyšehradského fondu zorganizovala IV. ročník medzinárodnej konferencie Applied Natural Sciences 2013. Počas troch dní vystúpili odborníci z 11 krajín (Japonska, Ruska, Nemecka, Švédska, Turecka, Poľska, Maďarska, ČR, Slovinska, Iránu a Egypta). Odznelo viac ako 70 prednášok a bolo prezentovaných 80 posterov v štyroch sekciách:
-        Applied Biology and Biotechnology
-        Chemistry and Applied Chemistry
-        Pedagogy, Humanities and Foreign Languages in Natural and Technical Sciences
-        Applied Informatics
Ďakovný list
Fotogaléria

Týždeň vedy
Noc výskumníkov

 

KONTAKTY

FAKULTA           

PRÍRODNÝCH 

VIED

Univerzity sv. Cyrila
a Metoda v Trnave

Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava
Slovenská republika

tel.: (+421) 33 / 55 65 321
(+421) 33 / 55 65 323

e-mail: dekan.fpv@ucm.sk

Študijné oddelenie

Fakulty prírodných vied 

Ing. Gabriela Jančovičová
Kancelária: 213 (J. Hajdóczyho 1, 2. poschodie)

 

Telefón: 033 5565 316

e-mail: gabriela.jancovicova@ucm.sk