SK  EN  
FZV
FSV
FMK
FF
UNIVERZITA

Zasadania

05.12.2023
Zápisnica zo zasadnutia

29.09.2023
Zápisnica zo zasadnutia

14.03.2023
Zápisnica zo zasadnutia

28.10.2022
Zápisnica zo zasadnutia

07.06.2022 - 09.06.2022 
Zápisnica zo zasadnutia "hlasovanie per rollam"

05.04.2022
Zápisnica zo zasadnutia

Zoznam školiteľov pre PhD.:
Bod 5_a_Zoznam školiteľov pre doktorandské štúdium_Molekulárna biológia
Bod 5_b_Zoznam školiteľov pre doktorandské štúdium_Biotechnológie
Bod 5_c_Zoznam školiteľov pre doktorandské štúdium_Aplikovaná analytická a bioanalytická chémia


09.11.2021
Zápisnica zo zasadnutia

29.6.2021
Zápisnica zo zasadnutia

30.03.2021
Zápisnica zo zasadnutia

13.11.2020
Zápisnica zo zasadnutia

09.06.2020
Zápisnica zo zasadnutia


05.11.2019
Zápisnica zo zasadnutia


09.04.2019
Zápisnica zo zasadnutia


06.11.2018
Zápisnica zo zasadnutia

20.03.2018

Zápisnica zo zasadnutia

24.10.2017
Zápisnica zo zasadnutia

28.03.2017
Zápisnica zo zasadnutia

25.01.2017
Zápis skrutátorov z hlasovania "per rollam"

24.10.2017
Zápisnica zo zasadnutia

25.10.2016
Zápisnica zo zasadania

15.03.2016
Zápisnica zo zasadania

21.04.2015
Zápisnica zo zasadania

14.10.2014
Zápisnica zo zasadania

24.04.2014
Zápisnica zo zasadania

19.11.2013
Zápisnica zo zasadania

15.05.2013
Zápisnica zo zasadania

24.04.2013
Zápisnica zo zasadania

11.04.2013 - VÚJE, Sibírska 1, Trnava
Zápisnica zo zasadania

06.11.2012 - VÚJE, Sibírska 1, Trnava
Zápisnica zo zasadania

24.04.2012 - VÚJE, Sibírska 1, Trnava
Zápisnica zo zasadania

25.10.2011 - Námestie J. Herdu, Trnava
Zápisnica zo zasadania


17.05.2011
Zápisnica zo zasadania

03.12.2010
Zápisnica zo zasadania 
                        

11.05.2010
Zápisnica zo zasadania

14.04.2009
Zápisnica zo zasadania

 


 

KONTAKTY

FAKULTA           

PRÍRODNÝCH 

VIED

Univerzity sv. Cyrila
a Metoda v Trnave

Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava
Slovenská republika

tel.: (+421) 33 / 55 65 321
(+421) 33 / 55 65 323

e-mail: dekan.fpv@ucm.sk

Študijné oddelenie

Fakulty prírodných vied 

Ing. Gabriela Jančovičová
Kancelária: 213 (J. Hajdóczyho 1, 2. poschodie)

 

Telefón: 033 5565 316

e-mail: gabriela.jancovicova@ucm.sk