SK  EN  
FZV
FSV
FMK
FF
UNIVERZITA

Anketa naj pedagóg roka 2022

Výsledky hlasovania o nalepšieho pedagóga v jednotlivých kategóriach. Hlasovať sme mohli od 22.11.2022 - 5.12.2022.

Kategória Výherca
Najsympatickejší muž Ing. Miroslav Glasa, DrSc.
Najsympatickejšia žena doc. RNDr. Iveta Dirgová Luptáková, PhD.
Najkrajší úsmev RNDr. Monika Bardáčová, PhD.
Najochotnejší pedagóg Mgr. Dominika Vešelényiová, PhD.
Najprísnejší pedagóg Ing. Eva Ürgeová, PhD.
Najväčší odborník doc. RNDr. Miroslav Ondrejovič, PhD.
Najvtipnejší pedagóg Ing. Tibor Maliar, PhD.
Najväčší módny guru Ing. Mária Maliarová, PhD.
Najlepší školiteľ doc. RNDr. PaedDr. Ladislav Huraj, PhD.
Absolútne najobľúbenejší pedagóg doc. Mgr. Ildikó Matušíková, PhD.

 

KONTAKTY

FAKULTA           

PRÍRODNÝCH 

VIED

Univerzity sv. Cyrila
a Metoda v Trnave

Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava
Slovenská republika

tel.: (+421) 33 / 55 65 321
(+421) 33 / 55 65 323

e-mail: dekan.fpv@ucm.sk

Študijné oddelenie

Fakulty prírodných vied 

Ing. Gabriela Jančovičová
Kancelária: 213 (J. Hajdóczyho 1, 2. poschodie)

 

Telefón: 033 5565 316

e-mail: gabriela.jancovicova@ucm.sk