SK  EN  
IFBLR
FSV
FMK
FF
UNIVERZITA

ŠTÚDIUM

ZÁPIS ŠTUDENTOV DO ĎALŠEJ ČASTI ŠTÚDIA V AKADEMICKOM ROKU 2019/2020

Harmonogram štúdia FPV na akademický rok 2019/2020

Informácie o štúdiu na FPV - študijné programy 2019/2020


Harmonogram štúdia FPV na akademický rok 2018/2019


Informácie o štúdiu na FPV - študijné programy 2018/2019


Študijní koordinátori na FPV UCM na akademický rok 2018/2019

Žiadosť o úpravu školného

Bakalárske jednoodborové štúdium - denné
 • Aplikovaná informatika 
 • Aplikovaná biológia 
 • Biotechnológie
 • Chémia
 • Ochrana a obnova životného prostredia

Bakalárske jednoodborové štúdium - externé

 • Aplikovaná informatika

Magisterské jednoodborové štúdium - denné

 • Aplikovaná informatika (pripravujeme od 1.9.2019)
 • Aplikovaná biológia
 • Aplikovaná chémia
 • Biomedicínska chémia
 • Biotechnológie

Doktorandské štúdium

Rigorózne konanie

 • Aplikovaná biológia
 • Aplikovaná chémia
 • Biotechnológie
 

KONTAKTY

FAKULTA           

PRÍRODNÝCH 

VIED

Univerzity sv. Cyrila
a Metoda v Trnave

Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava
Slovenská republika

tel.: (+421) 33 / 55 65 321
(+421) 33 / 55 65 323

e-mail: dekan.fpv@ucm.sk

email
kontakt
Študijné oddelenie

Fakulty prírodných vied 

Ing. Daniela Šimková
Kancelária: 309
(Nám. J. Herdu 2, Trnava, 3. poschodie)

Telefón: 033 5565 316

e-mail: daniela.simkova@ucm.sk