SK  EN  
IFBLR
FSV
FMK
FF
UNIVERZITA

Prijímacie konanie (Pravidlá, Hodnotenie, Výsledky)

Prijímacie konanie na akademický rok 2017/2018


Na FPV UCM v Trnave ponúkame v akademickom roku 2016/2017 akreditované štúdium v študijných programoch:

Bakalárske jednoodborové štúdium

  • Aplikovaná informatika denné a externé štúdium 50/50
  • Aplikovaná biológia denné štúdium 50
  • Biotechnológie denné štúdium 50
  • Chémia denné štúdium 50
Magisterské jednoodborové štúdium
  • Aplikovaná biológia denné štúdium 40
  • Aplikovaná chémia denné štúdium 40
  • Biotechnológie denné štúdium 40
Doktorandské štúdium

Rigorózne konanie

  • Aplikovaná biológia
  • Aplikovaná chémia
  • Biotechnológie

Poplatky

Pokyny k vyplneniu a odoslaniu elektronickej prihlášky.

Vstup do systému elektronickej prihlášky.

Pravidlá

Hodnotenie

Výsledky
 

KONTAKTY

FAKULTA           

PRÍRODNÝCH 

VIED

Univerzity sv. Cyrila
a Metoda v Trnave

Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava
Slovenská republika

tel.: (+421) 33 / 55 65 321
(+421) 33 / 55 65 323

fax: (+421) 33 / 55 65 185
e-mail:
dekan.fpv@ucm.sk

email
kontakt
Študijné oddelenie

Fakulty prírodných vied 

Ing. Daniela Šimková
Kancelária: 105
(Nám. J. Herdu 2, Trnava, 1. poschodie)

Telefón: 033 5565 142

Fax: 033 5565 120
e-mail:
daniela.simkova@ucm.sk