SK  EN  
IFBLR
FSV
FMK
FF
UNIVERZITA

Prijímacie konanie (Pravidlá, Hodnotenie, Výsledky)

Prijímacie konanie na akademický rok 2018/2019

Prijímacie konanie na akademický rok 2018/2019 na novoakreditovaný ŠP

Prijímacie konanie na prvý a druhý stupeň vysokoškolského štúdia na novoakreditovaný študijný program FPV v anglickom jazyku pre akademický rok 2018/2019

Na FPV UCM v Trnave ponúkame v akademickom roku 2018/2019 akreditované štúdium v študijných programoch:

Bakalárske jednoodborové štúdium - prihláška

 • Aplikovaná informatika denné a externé štúdium 50/50
 • Aplikovaná biológia denné štúdium 50
 • Biotechnológie denné štúdium 50
 • Chémia denné štúdium 50
 • Ochrana a obnova životného prostredia denné štúdium 50
Magisterské jednoodborové štúdium - prihláška
 • Aplikovaná biológia denné štúdium 40
 • Aplikovaná chémia denné štúdium 40
 • Biotechnológie denné štúdium 40
 • Biomedicínska chémia denné štúdium 40
Doktorandské štúdium

Rigorózne konanie

 • Aplikovaná biológia
 • Aplikovaná chémia
 • Biotechnológie

Pravidlá

Hodnotenie

Výsledky
 

KONTAKTY

FAKULTA           

PRÍRODNÝCH 

VIED

Univerzity sv. Cyrila
a Metoda v Trnave

Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava
Slovenská republika

tel.: (+421) 33 / 55 65 321
(+421) 33 / 55 65 323

e-mail: dekan.fpv@ucm.sk

email
kontakt
Študijné oddelenie

Fakulty prírodných vied 

Ing. Daniela Šimková
Kancelária: 309
(Nám. J. Herdu 2, Trnava, 3. poschodie)

Telefón: 033 5565 142

e-mail: daniela.simkova@ucm.sk