SK  EN  
FZV
FSV
FMK
FF
UNIVERZITA

Harmonogram promócií júl 2022

Harmonogram promócií Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave absolventov bakalárskeho a magisterského štúdia v akademickom roku 2021/2022


7. októbra 2022 | FPV UCM | 3 skupina | od 11,30 hod. do 13,30 hod.
Miesto konania: Trnava, Aula UCM, Bučianska ul. 

3. skupina  od 11,30 hod do 13,30 hod. (Mgr., Bc.) – FPV  cca. 46 abs.
denné a externé štúdium Mgr., Bc.
nácvik od 11,30 hod. do 12,30 hod. – akademickí funkcionári o 12,15 hod.
začiatok promočného aktu 12,30 hod.

 

KONTAKTY

FAKULTA           

PRÍRODNÝCH 

VIED

Univerzity sv. Cyrila
a Metoda v Trnave

Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava
Slovenská republika

tel.: (+421) 33 / 55 65 321
(+421) 33 / 55 65 323

e-mail: dekan.fpv@ucm.sk

Študijné oddelenie

Fakulty prírodných vied 

Ing. Gabriela Jančovičová
Kancelária: 213 (J. Hajdóczyho 1, 2. poschodie)

 

Telefón: 033 5565 316

e-mail: gabriela.jancovicova@ucm.sk