SK  EN  
IFBLR
FSV
FMK
FF
UNIVERZITA

KATEDRA
BIOFYZIKY

http://fpv-kbf.webnode.sk/

Programs Chémia, Bc. Aplikovaná chémia, Mgr. AP chémia, PhD. APIN, Bc. denné APIN, Bc. externé APIN, Mgr. denné Biológia, Bc. Biológia, Mgr. Molekulárna biológia, PhD. Biotechnológie, Bc. Biotechnológie, Mgr. Biotechnológie, PhD. Environmentalistika, Bc. Environmentalistika, Bc.
Programs Analytická chémia Molekulárna biológia

 
OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-09  Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného
finančného príspevku na podporu výskumno-vývojových kapacít
v oblasti Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel

Projektové publikácie
1.Šimon, M., Huraj, L.: DDoS testbed based on peer-to-peer grid, IEEE International conference on
   Signal Processing, Communication, Power and Embedded System (SCOPES). IEEE, 2016, pp. 1181-1186.


2.Gabriška, D.: The block diagram of reliability analysis usage for analysis of safety critical systems.
   In: Journal of Applied Mathematics, Statistics and Informatics, 2017.


3.Dirgová Luptáková, I.. Pospichal, J.: Maximum traveling salesman problem by adapted neural gas,
   In: Advances in Intelligent Systems and Computing : 22nd International Conference
   on Soft Computing: Evolutionary Computation, Genetic Programming, Swarm Intelligence,
   Fuzzy Logic, Neural Networks, Chaos, Bayesian Methods, Intelligent Image Processing,
   Bio-Inspired Robotics, MENDEL 2016. - Cham : Springer, 2017.


4.Dirgová Luptáková, I.. Pospichal, J.: Community cut-off attack on malicious networks,
   In: Communications in Computer and Information Science : Creativity in Intelligent
   Technologies and Data Science, CIT and DS 2017. - Berlín : Springer.


Tieto publikácie vznikli vďaka podpore v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt:
Sieťová bezpečnosť s podporou výpočtovej inteligencie a IoT 313011W258, ktorý bol spolufinancovaný
zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
Kód projektu: 313011V954
 
OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-07 - Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného
finančného príspevku na podporu výskumno-vývojových kapacít
v oblasti Priemysel pre 21. storočie

Projektové publikácie

1.J. Titiš, C. Rajnák, J. Moncol, D. Valigura, R. Boča, V. Chrenková: Dalton Transaction 48 (2019) 11647-11650.
   Exceptionally slow magnetic relaxation in a mononuclear hexacoordinate Ni(II) complex. DOI: 10.1039/C9DT02159K
2.Rajnák, M. Dolai, M. Ali, J. Titiš, R. Boča: New. Journal Chemistry 43 (2019) 12698-12701.
   Slow magnetic relaxation in Cu(II)-Eu(III) and Cu(II)-La(III) complexes. DOI: 10.1039/C9NJ02039J
3.Rajnák, J. Titiš, J. Moncoľ, F. Renz, R. Boča: Chemical Communication 55 (2019) 13868— 13871.
   Slow magnetic relaxation in a high-spin pentacoordinate Fe(III) complex. DOI: 10.1039/C9CC06610A
4.O. Yu. Vassilyeva, E. A. Buvaylo, V. N. Kokozay, B. W. Skelton, C. Rajnák, J. Titiš, R. Boča: Dalton Transaction 48 (2019)
   11278–11284. Long magnetic relaxation time of tetracoordinate Co2+ in imidazo[1,5-a]pyridinium-based
   (C13H12N3)2[CoCl4] hybrid salt and [Co(C13H12N3)Cl3] molecular complex.
DOI: 10.1039/c9dt01642b
5.Vráblová, M. Tomás, L. R. Falvello, Ľ. Dlháň, J. Černák, J. Titiš, R. Boča: Dalton Transaction 48 (2019) 13943–13952.
   Slow magnetic relaxation in Ni-Ce, Ni-Gd and Ni-Dy dinuclear complexes. DOI: 10.1039/c9dt02122a


Tieto publikácie vznikli vďaka podpore v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt:
Nové nanomagnetické materiály 313011V954, ktorý bol spolufinancovaný 
zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
 

KONTAKTY

FAKULTA           

PRÍRODNÝCH 

VIED

Univerzity sv. Cyrila
a Metoda v Trnave

Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava
Slovenská republika

tel.: (+421) 33 / 55 65 321
(+421) 33 / 55 65 323

e-mail: dekan.fpv@ucm.sk

email
kontakt
Študijné oddelenie

Fakulty prírodných vied 

Ing. Daniela Šimková
Kancelária: 309
(Nám. J. Herdu 2, Trnava, 3. poschodie)

Telefón: 033 5565 316

e-mail: daniela.simkova@ucm.sk