SK  EN  
FZV
FSV
FMK
FF
UNIVERZITA

O akých absolventov majú najväčší záujem zamestnávatelia?Už po pätnástykrát prebehlo hodnotenie univerzít, fakúlt a študijných odborov spoločnosťou Profesia. Hodnotilo sa podľa záujmu zamestnávateľov o absolventov. Hlavným kritérium bol počet prehliadaných životopisov absolventov na portáli Profesia.sk. Fakulta prírodných vied si tento rok polepšila a dostala sa tak do prvej 20tky fakúlt na Slovensku s najžiadanejšími absolventmi.

ČLÁNOK

 

 

KONTAKTY

FAKULTA           

PRÍRODNÝCH 

VIED

Univerzity sv. Cyrila
a Metoda v Trnave

Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava
Slovenská republika

tel.: (+421) 33 / 55 65 321
(+421) 33 / 55 65 323

e-mail: dekan.fpv@ucm.sk

Študijné oddelenie

Fakulty prírodných vied 

Ing. Gabriela Jančovičová
Kancelária: 213 (J. Hajdóczyho 1, 2. poschodie)

 

Telefón: 033 5565 316

e-mail: gabriela.jancovicova@ucm.sk