SK  EN  
FZV
FSV
FMK
FF
UNIVERZITA

Juvenilia Paedagogica 2023 - Konferencia doktorandov

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

dovoľujeme si Vás pozvať na 13. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie študentov doktorandských programov v pedagogike a príbuzných vedách, organizovanej Pedagogickou fakultou Trnavskej univerzity v Trnave.

Konferencia sa uskutoční 10.2.2023. Forma priebehu je prezenčná v priestoroch Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, v prípade zahraničných aktívnych účastníkov je možná online forma. Výstupom z konferencie bude recenzovaný zborník Juvenilia Paedagogica 2023.

Registráciu je možné uskutočniť formou registračného formulára: Registračný formulár na medzinárodnú vedeckú konferenciu doktorandov (2023) so zameraním na Metodologické aspekty pedagogického výskumu do 20.01.2023.

Zároveň prikladáme pozvánku so všetkými dôležitými informáciami: TU
A šablónu na písanie príspevku do recenzovaného zborníka: TU

Tešíme sa na Vašu účasť v prezenčnej forme, výmenu poznatkov a skúseností v rámci dizertačných prác.

V prípade otázok kontaktujte organizátorov na mailovej adrese: konferenciadoktorandovkps@gmail.com

 

KONTAKTY

FAKULTA           

PRÍRODNÝCH 

VIED

Univerzity sv. Cyrila
a Metoda v Trnave

Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava
Slovenská republika

tel.: (+421) 33 / 55 65 321
(+421) 33 / 55 65 323

e-mail: dekan.fpv@ucm.sk

Študijné oddelenie

Fakulty prírodných vied 

Ing. Gabriela Jančovičová
Kancelária: 213 (J. Hajdóczyho 1, 2. poschodie)

 

Telefón: 033 5565 316

e-mail: gabriela.jancovicova@ucm.sk