SK  EN  
FZV
FSV
FMK
FF
UNIVERZITA

Panelová výstava - Slovenskí vedci: Prístup povolený

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI) pripravilo výstavu o slovenských vedcoch, ktorú sme na Univerzitu sv. Cyrila a Metoda v Trnave zapožičali a je  dostupná v priestoroch foyer budovy na Bučianskej ulici.

Panelová výstava predstavuje výber vedeckých pracovníkov a popularizátorov vedy a techniky Slovenska. V rámci výstavy je zaradený aj náš kolega, vedec a výskumník UCM s vysokým H indexom doc. Rajnák.

V expozícii pod názvom Slovenskí vedci: Prístup povolený sú vo forme posterov predstavení laureáti ocenenia Cena za vedu a techniku a Vedec roka SR, ktoré boli udelené slovenským vedcom a výskumníkom. „Osobnosti slovenskej vedy sú v zahraničí verejne známe a uznávané, u nás sa im však často nedostáva zaslúženej pozornosti. Táto výstava chce prispieť k tomu, aby sa to postupne menilo,“ hovorí Mgr. Roman Lipka z odboru propagácie vedy a techniky Centra vedecko-technických informácií SR.

Výstava trvá a môžete si  ju ešte stále pozrieť na prízemí budovy UCM na Bučianskej ul.

PDF verzia výstavy

Článok CVTI - PANELOVÁ VÝSTAVA SLOVENSKÍ VEDCI: PRÍSTUP POVOLENÝ


 

KONTAKTY

FAKULTA           

PRÍRODNÝCH 

VIED

Univerzity sv. Cyrila
a Metoda v Trnave

Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava
Slovenská republika

tel.: (+421) 33 / 55 65 321
(+421) 33 / 55 65 323

e-mail: dekan.fpv@ucm.sk

Študijné oddelenie

Fakulty prírodných vied 

Ing. Gabriela Jančovičová
Kancelária: 213 (J. Hajdóczyho 1, 2. poschodie)

 

Telefón: 033 5565 316

e-mail: gabriela.jancovicova@ucm.sk