SK  EN  
FZV
FSV
FMK
FF
UNIVERZITA

Ponuka štúdia na FPV UCM

Dňa 19.2.2024 pedagógovia Fakulty prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave doc. Ing Andrea Purdešová, PhD, RNDr. Beata Vranovičová, PhD. a doktorandka Ing. Anna Jurčová navštívili Spojenú školu v Šali.
Študentom školy v odbore chemik operátor prezentovali študijné programy, ktoré ponúka Fakulta prírodných vied UCM. Prezentácia o študijných programoch, obrázky vybavených laboratórií, možnosti prepojenia s praxou, možnosť štúdia v rámci programu Erasmus+ v zahraničí a ponuka prospechových a motivačných štipendií je pre budúcich študentov lákavou ponukou 

KONTAKTY

FAKULTA           

PRÍRODNÝCH 

VIED

Univerzity sv. Cyrila
a Metoda v Trnave

Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava
Slovenská republika

tel.: (+421) 33 / 55 65 321
(+421) 33 / 55 65 323

e-mail: dekan.fpv@ucm.sk

Študijné oddelenie

Fakulty prírodných vied 

Ing. Gabriela Jančovičová
Kancelária: 213 (J. Hajdóczyho 1, 2. poschodie)

 

Telefón: 033 5565 316

e-mail: gabriela.jancovicova@ucm.sk