SK  EN  
FZV
FSV
FMK
FF
UNIVERZITA

Ponuka štúdia na FPV UCM v Trnave

Dňa 20.3.2023 sa uskutočnila beseda s vyučujúcimi Fakulty prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave so žiakmi III. CHP a IV. CHP - odbor chemik operátor.
Doc. Ing Andrea Purdešová, PhD, Ing. Anna Jurčová a RNDr. Beáta Vranovičová, PhD. študentom priblížili študijné programy, ktoré ponúka Fakulta prírodných vied UCM. Pripravená prezentácia o študijných programoch, obrázky vybavených laboratórií, možnosť štúdia vrámci programu Erasmus+ v zahraničí a ponuka prospechových a motivačných štipendií sú budúcich študentov lákavou ponukou.


 

KONTAKTY

FAKULTA           

PRÍRODNÝCH 

VIED

Univerzity sv. Cyrila
a Metoda v Trnave

Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava
Slovenská republika

tel.: (+421) 33 / 55 65 321
(+421) 33 / 55 65 323

e-mail: dekan.fpv@ucm.sk

Študijné oddelenie

Fakulty prírodných vied 

Ing. Gabriela Jančovičová
Kancelária: 213 (J. Hajdóczyho 1, 2. poschodie)

 

Telefón: 033 5565 316

e-mail: gabriela.jancovicova@ucm.sk