SK  EN  
FZV
FSV
FMK
FF
UNIVERZITA

Prednáška Prof. Rychtera

Dňa 25.4.2023 sa v akademickom klube Z03 uskutočnila prednáška Prof. Rychtera z Univerzity v poľskej Czestochowej. Prof. Rychter sa vo svojom výskume dlhodobo sústredí na biodegradovateľnosť, dokonca využiteľnosť plastických odpadov. Ukázal možnosti modifikácie mikroplastov s močovinou, ktoré úspešne využil ako hnojivo pre širokú škálu rastlín, oboznámil nás s významom bioplastov v podobe nákupných tašiek, ktoré sa dokážu rozložiť v rámci kompostovania za necelé tri týždne a medzi pikošky prednášky patrí nepochybne informácia, že pampers plienka dokáže absorbovať až 2500 mL vody a po vysušení sa dá znova využiť. Pán profesor Rychter nedávno získal patent na zariadenie pre rozlišovanie bio a nebio plastov na triediacich linkách. Rovnako nám ukázal priestory Univerzity s kvalitne vybavenými laboratóriami, vysoko nastaveným štandardom pre výskum a spolupráce.
Aktuálne sa do zoznamu spolupracujúcich pracovísk zaradila aj UCM v rámci projektu ERASMUS+. Pán Profesor Rychter je významný v publikačnej činnosti, o čom svedčí rad kvalitných publikácií - napr. Piotr Rychter et al.PLGA-PEG terpolymers as a carriers of bioactive agents, influence of PEG blocks content on degradation and release of herbicides into soil, Polymer Degradation and stability 2019, 161, 95-107 IF = 5.2, Piotr Rychter et al. Utilization of starch films plasticized with urea as fertilizer for improvement of plant growth, Carbohydrate Polymer 2016, 137, 127-138, IF = 10.723 a mnoho ďaľších.
Ďakujeme za záujem a účasť študentov predovšetkým z odboru chémia a aplikovaná chémia.

Fotogaléria

 

KONTAKTY

FAKULTA           

PRÍRODNÝCH 

VIED

Univerzity sv. Cyrila
a Metoda v Trnave

Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava
Slovenská republika

tel.: (+421) 33 / 55 65 321
(+421) 33 / 55 65 323

e-mail: dekan.fpv@ucm.sk

Študijné oddelenie

Fakulty prírodných vied 

Ing. Gabriela Jančovičová
Kancelária: 213 (J. Hajdóczyho 1, 2. poschodie)

 

Telefón: 033 5565 316

e-mail: gabriela.jancovicova@ucm.sk