SK  EN  
FZV
FSV
FMK
FF
UNIVERZITA

RIP prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc.

“S veľkým zármutkom sme sa dozvedeli o úmrtí pána profesora Krčméryho, ktorý sa podieľal aj na výskumných projektoch na FPV UCM v Trnave. V jeho osobe fakulta, Slovensko, ale i celý svet stráca vynikajúceho odborníka a špecialistu v oblasti epidemiológie, infektológie a mikrobiológie ale aj veľkého človeka, humanistu a filantropa. Česť jeho pamiatke a úprimnú sústrasť jeho rodine a jeho blízkym. ”


 

KONTAKTY

FAKULTA           

PRÍRODNÝCH 

VIED

Univerzity sv. Cyrila
a Metoda v Trnave

Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava
Slovenská republika

tel.: (+421) 33 / 55 65 321
(+421) 33 / 55 65 323

e-mail: dekan.fpv@ucm.sk

Študijné oddelenie

Fakulty prírodných vied 

Ing. Gabriela Jančovičová
Kancelária: 213 (J. Hajdóczyho 1, 2. poschodie)

 

Telefón: 033 5565 316

e-mail: gabriela.jancovicova@ucm.sk