SK  EN  
FZV
FSV
FMK
FF
UNIVERZITA

ŠTÚDIUM ORÁLNEHO MIKROBIÓMU U FAJČIAROV A NEFAJČIAROV: ZAPOJ SA DO VÝSKUMU!
 
Staňte sa súčasťou jedinečného vedeckého projektu, ktorý skúma vplyv fajčenia na zloženie orálneho mikrobiómu.
Ústna dutina je domovom viac ako 700 rôznych druhov mikroorganizmov, ktoré udržiavajú rovnováhu mikrobiálneho ekosystému, a tým aj vaše zdravie. Faktory, ako nedostatočná ústna hygiena, stravovacie návyky, genetika a najmä fajčenie, môžu narušiť túto rovnováhu a viesť k zvýšenej imunitnej odpovedi a zápalom.
 
Čo sme zistili z vedeckých štúdií:
·       Fajčenie vedie k zníženiu zásobovania kyslíkom v ústnej dutine a premnoženiu anaeróbnych baktérií.
·       Nadmerná prítomnosť týchto baktérií môže spôsobiť parodontitídu, rakovinu ústnej dutiny a môže byť spojená s progresiou rakoviny pečene a pankreasu.
 
Predpoklad: Probioická baktéria Lactobacillus reuteri a polyfenoly by mohli chrániť fajčiarov pred týmito negatívnymi vplyvmi.
 
Cieľ projektu:
·       Zistiť rozdiely v orálnom mikrobióme medzi fajčiarmi a nefajčiarmi do 25 rokov v slovenskej populácii.
·       Pochopiť, ako Lactobacillus reuteri a polyfenoly môžu zmierniť negatívne dôsledky fajčenia na ústnu dutinu a celkové zdravie.
 
Ako sa zapojiť:
1.     Odber vzoriek: Bezbolestný bukálny odber slín, ktorý si môžete urobiť sami, priamo na univerzite.
2.     Anonymita: Ak sa do projektu zapojíte, bude vám pridelené identifikačné číslo a vzorky budú anonymné.
3.     Krátky dotazník:Následne vyplníte krátky dotazník a informovaný súhlas.
 
Odber vzoriek bude prebiehať od januára, vybrané dni od 8:00-12:00 v Trnave, Hajdóczyho 219 a 318 (pondelok- streda) a v Špačinciach, kancelária 211 (štvrtok a piatok). Pred odberom sa nesmie min. 1 hodinu jesť, piť, fajčiť alebo vyplachovať ústa ústnou vodou.
 
 
Potrebujete viac informácií?
Zodpovedná osoba:Mgr. Renáta Kozáčiková: kozacikova1@ucm.sk
Koordinátor projektu: Mgr. Dominika Vešelényiová, PhD.: dominika.veselenyiova@ucm.sk
 
Ďakujeme za váš záujem a spoluprácu!

 


 

KONTAKTY

FAKULTA           

PRÍRODNÝCH 

VIED

Univerzity sv. Cyrila
a Metoda v Trnave

Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava
Slovenská republika

tel.: (+421) 33 / 55 65 321
(+421) 33 / 55 65 323

e-mail: dekan.fpv@ucm.sk

Študijné oddelenie

Fakulty prírodných vied 

Ing. Gabriela Jančovičová
Kancelária: 213 (J. Hajdóczyho 1, 2. poschodie)

 

Telefón: 033 5565 316

e-mail: gabriela.jancovicova@ucm.sk