SK  EN  
FZV
FSV
FMK
FF
UNIVERZITA

UCM stúpa hore v najnovšom rebríčku hodnotenia Scimago

Rebríčky hodnotenia univerzít a výskumných inštitúcií sú metrickým nástrojom na analýzu a hodnotenie ich aktivít, výstupov a výsledkov. UCM si v rebríčku hodnotenia Scimago Institutions Ranking (SIR) v tomto roku polepšila.
 

Za obdobie 2016 – 2020 sa celkovo umiestnila v celosvetovom meradle na 700. mieste oproti minulému roku, kedy sa nachádzala na 808. mieste. V rámci Slovenských univerzít sa umiestnila na 9. mieste, čím si polepšila o dve priečky na národnej úrovni.
 

V najlepšom svetle sa UCM ukázala v oblasti výstupov environmentálnych vied – v rámci Slovenska sme sa umiestnili na 1. mieste, čo na celosvetovej úrovni postačovalo pre 350. miesto či pre 260. pozíciu v rámci krajín OECD.
 

Vo filozofických a humanitných vedách (celosvetovo na 536. mieste) sme dosiahli piatu priečku v rámci Slovenska. Podobne sme na národnej úrovni uspeli v oblastiach biochémie, genetiky a molekulárnej biológie.
 

Zoznam vysokých škôl podľa rebríčka SIR (Zdroj: scimagoir.com):

  1. Univerzita Komenského v Bratislave
  2. Univerzita veteriárneho lekárstva a farmácie v Košiciach
  3. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
  4. Technická univerzita v Košiciach
  5. Žilinská univerzita v Žiline
  6. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
  7. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
  8. Slovenská technická univerzita v Bratislave
  9. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Viac TU TU.


 

KONTAKTY

FAKULTA           

PRÍRODNÝCH 

VIED

Univerzity sv. Cyrila
a Metoda v Trnave

Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava
Slovenská republika

tel.: (+421) 33 / 55 65 321
(+421) 33 / 55 65 323

e-mail: dekan.fpv@ucm.sk

Študijné oddelenie

Fakulty prírodných vied 

Ing. Gabriela Jančovičová
Kancelária: 213 (J. Hajdóczyho 1, 2. poschodie)

 

Telefón: 033 5565 316

e-mail: gabriela.jancovicova@ucm.sk