SK  EN  
FZV
FSV
FMK
FF
UNIVERZITA

Vedecký tím z FPV UCM publikoval článok vo svetovo uznávanej databáze

Špičkový vedecký tím z Katedry chémie FPV UCM v zložení prof. Boča, prof. Titiš a doc. Rajnák opäť zaznamenal úspech v podobe publikovaného článku Quantified Quasi-symmetry in Metal Complexes v časopise Inorganic Chemistry indexovaného v prominentnej Nature databáze. Príspevok je výrazným počinom v oblasti identifikácie a kvantifikácie kvázi symetrie termov kryštálového poľa.

 

KONTAKTY

FAKULTA           

PRÍRODNÝCH 

VIED

Univerzity sv. Cyrila
a Metoda v Trnave

Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava
Slovenská republika

tel.: (+421) 33 / 55 65 321
(+421) 33 / 55 65 323

e-mail: dekan.fpv@ucm.sk

Študijné oddelenie

Fakulty prírodných vied 

Ing. Gabriela Jančovičová
Kancelária: 213 (J. Hajdóczyho 1, 2. poschodie)

 

Telefón: 033 5565 316

e-mail: gabriela.jancovicova@ucm.sk