SK  EN  
FZV
FSV
FMK
FF
UNIVERZITA

Opatrenie dekana FPV UCM v Trnave

Úprava harmonogramu pre končiacich študentov pre LS 2019/2020

Vzhľadom na meniacu sa situáciu s opatreniami súvisiacimi so šírením vírusu COVID 19, 
dekan FPV UCM v Trnave doc. Ing. Jozef Sokol, CSc. oznamuje študentom, že v prípade
priaznivej situácie a ďalšieho uvoľňovania bezpečnostných opatrení sa štátne skúšky
budú konať na všetkých študijných programoch na FPV prezenčnou formou.


Upravený harmonogram štúdia akademického roka pre končiace ročníky
ŠP aplikovaná informatika:


Výučba: 10. február – 30. apríl 2020
Skúškové obdobie: 04. máj– 29. máj 2020

Upravený harmonogram štúdia akademického roka pre končiace ročníky
ostatné študijné programy:

 

výučba: 11. február – 16. máj 2020
skúškové obdobie: 18. máj – 12. jún 2020Termíny ŠS pre jednotlivé študijné programy podľa katedier:


Katedra aplikovanej informatiky
Štátne skúšky: 23. jún 2020 – 24. jún 2020
Odovzdanie ZP: do 29. mája 2020

2. termín: 25.08.2020  pre bakalárske ŠS 
Odovzdanie ZP: do 3. júla 2020 

Katedra biotechnológií
Bakalárske ŠS: 08.07.2020 
Magisterské ŠS: 09.07. – 10.07.2020
Odovzdanie ZP: do 12. júna 2020
2. termín: 20.08.2020  pre bakalárske ŠS aj magisterské ŠS
Odovzdanie ZP: do 18. júla 2020
 
Katedra chémie
Bakalárske ŠS: 06.07.2020 
Magisterské ŠS pre ŠP aplikovaná chémia : 06.07.2020
Magisterské ŠS pre ŠP biomedicínska chémia : 07.07. – 09.07.2020
Odovzdanie ZP: do 12. júna 2020
2. termín: 25.08.2020  pre bakalárske ŠS aj magisterské ŠS
Odovzdanie ZP: do 18. júla 2020
 
Katedra biológie
Bakalárske ŠS: 09.07.2020
Magisterské ŠS: 06.07. - 08.07.2020
Odovzdanie ZP: do 12. júna 2020
2. termín: 19.08. - 20.08.2020  pre bakalárske ŠS aj magisterské ŠS
Odovzdanie ZP: do 18. júla 2020