SK  EN  
FZV
FSV
FMK
FF
UNIVERZITA

KATEDRA
BIOLÓGIE

Katedra biológie web

Pracovníci

Vedúci katedry:
prof. RNDr. Juraj Krajčovič, CSc.
VUPCH
VTC

Zástupca:
Ing. Eva Ürgeová, PhD.

Tajomník:
doc. RNDr. Ľubica Uváčková, PhD.
VUPCH
VTC

Pracovníci katedry:
doc. Ing. Andrej Godány, CSc., mimoriadny profesor

doc. RNDr. Milan Seman, CSc.
VUPCH
VTC

doc. Ing. Štefan Janeček, DrSc.
VUPCH
VTC

RNDr. Daniela Jamrichová, PhD. - MD

RNDr. Zuzana Šramková, PhD. - MD

Ing. Miroslava Hlebová, PhD.

Ing. Miroslav Glasa, DrSc.
VUPCH
VTC

RNDr. Michal Konečný, PhD.

RNDr. Lenka Raabová, PhD.

RNDr. Zuzana Gerši, PhD.

RNDr. Michaela Mrkvová, PhD.

RNDr. Lucia Bocánová, PhD.

Mgr. Dominika Vešelényiová, PhD.

Doktorandi interní:
RNDr. Veronika Jarábková

Mgr. Martina Kešeľáková

Mgr. Andrea Patlevičová

Mgr. Filip Mareček

Mgr. Patrícia Marková

Mgr. Alexandra Vozárová

MSC. Ján Barilla

Mgr. Gabriela Krasňanská

Mgr. David Havlík 

KONTAKTY

FAKULTA           

PRÍRODNÝCH 

VIED

Univerzity sv. Cyrila
a Metoda v Trnave

Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava
Slovenská republika

tel.: (+421) 33 / 55 65 321
(+421) 33 / 55 65 323

e-mail: dekan.fpv@ucm.sk

Študijné oddelenie

Fakulty prírodných vied 

Ing. Gabriela Jančovičová
Kancelária: H 213
(Hajdóczyho, 2. poschodie)

Telefón: 033 5565 316

e-mail: gabriela.jancovicova@ucm.sk