SK  EN  
FZV
FSV
FMK
FF
UNIVERZITA

KATEDRA
BIOLÓGIE

Katedra biológie web

Pracovníci

Poverený vedením katedry:
prof. RNDr. Ján Kraic, PhD.
VUPCH

Zástupca:
Ing. Eva Ürgeová, PhD.

Tajomník:
doc. RNDr. Ľubica Uváčková, PhD.
VUPCH
VTC

Pracovníci katedry:
prof. RNDr. Juraj Krajčovič, CSc.
VUPCH
VTC

doc. RNDr. Milan Seman, CSc.
VUPCH
VTC

prof. Ing. Štefan Janeček, DrSc.
VUPCH
VTC
Ing. Miroslav Glasa, DrSc., funkčné miesto docent
VUPCH
VTC

RNDr. Zuzana Šramková, PhD. - MD

Ing. Miroslava Hlebová, PhD. - MD

RNDr. Michal Konečný, PhD.
VUPCH

RNDr. Lenka Raabová, PhD.

RNDr. Zuzana Gerši, PhD.

RNDr. Michaela Mrkvová, PhD.

RNDr. Lucia Bocánová, PhD.

Mgr. Dominika Vešelényiová, PhD.

Doktorandi interní:
RNDr. Veronika Rapant

Mgr. Martina Kešeľáková

Mgr. Andrea Patlevičová

Mgr. Filip Mareček

Mgr. Patrícia Marková

Mgr. Alexandra Vozárová

MSC. Ján Barilla

Mgr. Gabriela Krasňanská

Mgr. David Havlík

Pracovníci zapojení do ŠP
Doc. PaedDr. Juraj Miština, PhD.
VUPCH


 

KONTAKTY

FAKULTA           

PRÍRODNÝCH 

VIED

Univerzity sv. Cyrila
a Metoda v Trnave

Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava
Slovenská republika

tel.: (+421) 33 / 55 65 321
(+421) 33 / 55 65 323

e-mail: dekan.fpv@ucm.sk

Študijné oddelenie

Fakulty prírodných vied 

Ing. Gabriela Jančovičová
Kancelária: 107
(Nám. J. Herdu 2, 1. poschodie)

Telefón: 033 5565 316

e-mail: gabriela.jancovicova@ucm.sk