SK  EN  
FZV
FSV
FMK
FF
UNIVERZITA

Nové výzvy v genetickom výskume: Medzinárodná spolupráca otvára nové horizonty

Minulý týždeň bol pre Fakultu prírodných vied Univerzity svätých Cyrila a Metoda (FPV UCM) v Trnave nesmierne vzrušujúci. Do našich priestorov totiž zavítali hostia z talianskeho laboratória MAGI, ktorí sa špecializujú na výskum a diagnostiku v oblasti humánnej genetiky. Táto návšteva, na ktorej sa zúčastnil prezident MAGI Dr. Matteo Bertelli a jeho kolegovia Dr. Kevin Donato, Dr. Gabriele Bonetti a Dr. Giuseppe Marceddu, výrazne posunula oblasť genetického výskumu vpred.
Stretnutia, ktoré sa konali od 25. do 27. októbra 2023 na Farmaceutickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a na Fakulte prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, priniesli zmeny v oblasti OMICS výskumu, čo zahŕňa genomiku, transkriptomiku, proteomiku a metabolomiku. Tieto stretnutia spojili významných expertov z rôznych disciplín, vrátane matematikov, informatikov, biológov a lekárov, s cieľom riešiť komplexné výzvy v tejto oblasti.
Spolupráca medzi MAGI a FPV UCM funguje už niekoľko rokov, najmä vďaka úsiliu profesora Stanislava Miertuša z Ústavu biológie a biotechnológie. Po viacerých diskusiách sa vedenie FPV UCM a predstavitelia MAGI rozhodli posunúť spoluprácu na vyššiu úroveň. V júni tohto roku vycestovala prodekanka FPV pre vedu a medzinárodné vzťahy, Mgr. Dominika Vešelényiová, PhD, do Talianska, kde MAGI laboratóriá sídlia. Cieľom tejto cesty bolo predstavenie FPV UCM a priblíženie vedeckého a pedagogického profilu fakulty talianskym kolegom.
Po tejto návšteve sa obidve strany dohodli na formalizácii spolupráce a podpísali Memorandum o porozumení. Na stretnutí a vzájomných rokovaniach sa podieľali aj dekanku FPV UCM doc. RNDr. Iveta Dirgová Luptáková, PhD, prorektorka UCM pre medzinárodné vzťahy doc. PhDr. Andrea Čajkova, PhD. a prorektorka pre vedu a výskum prof. Mgr. Ildikó Matušíková, PhD. Na základe vzájomnej dohody budú mať študenti FPV možnosť podieľať sa na výskumných projektoch realizovaných MAGI laboratóriami a stanú sa súčasťou medzinárodného vedeckého tímu. Študenti budú zapojení do projektov z oblasti OMICS, vrátane štúdií mikrobiómu ústnej dutiny v súvislosti s fajčením a vytvárania kumulatívnych modelov pre interpretáciu genetických dát.
Táto dôležitá spolupráca je zastrešená koordinátorkou spolupráce, prodekankou pre vedu a medzinárodné vzťahy na FPV UCM. Výsledkom týchto stretnutí je ambiciózne úsilie vytvoriť skupinu "DanubeMathOmics - Spoločná Navigácia Riekou Údajov z oblasti OMICS". Táto iniciatíva zdôrazňuje záväzok riešiť komplexné problémy genetického výskumu.
Tešíme sa na ďalšie stretnutia a vedecké výzvy, ktoré táto medzinárodná spolupráca prinesie.  • 1698482977400
  • 1698482977406
  • 1698482977412
  • 1698482977418
  • 1698482977424
  • 1698482977433
 

 


 

KONTAKTY

FAKULTA           

PRÍRODNÝCH 

VIED

Univerzity sv. Cyrila
a Metoda v Trnave

Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava
Slovenská republika

tel.: (+421) 33 / 55 65 321
(+421) 33 / 55 65 323

e-mail: dekan.fpv@ucm.sk

Študijné oddelenie

Fakulty prírodných vied 

Ing. Gabriela Jančovičová
Kancelária: 213 (J. Hajdóczyho 1, 2. poschodie)

 

Telefón: 033 5565 316

e-mail: gabriela.jancovicova@ucm.sk